Организација Српских Студената у Иностранству – одсек Беч, објављује конкурс за позиције у различитим тимовима.

  • Тиму за Спонзорство Сектора за Спољне Послове;
  • Тиму за Културу Сектора за Спољне Послове;
  • Тиму за графички дизајн и обаду видео материјала Медијског Сектора;
  • Преводилачком Тиму Медијског Сектора.

Након навршених шест (6) месеци рада у тимовима за сваки студент остварује право на сертификат о раду у организацији који се може користити као део резимеа.

Детаљније описе позиција можете пронаћи на следећим страницама:

Своје пријаве шаљите на адресу [email protected] најкасније до 15.06.2020.