Obrazovanje:

 • Osnovne studije
  Nemački jezik i književnost, Filološki fakultet
  Univerzitet u BečuProgram za obrazovanje nastavnika,
  Školski predmeti: nemački i bosanski/hrvatski/srpski
  Univerzitet u Beču

 Radni angažman/Stručne prakse/Volonterske aktivnosti:

 • Član tima Incoming Exchange, Aiesec Austria
 • Direktorka Sektora za medije, OSSI Beč
 • KOSMO radionica za novinare, Austrija
 • Projekat „Brošura za studiranje u inostranstvuˮ, OSSI
 • Honorarni prevodilac sa nemačkog na srpski jezik
 • Privatni profesor nemačkog jezika

 Strani jezici:

 • engleski, nemački, mađarski, španski