Obrazovanje:

  • Osnovne studije
   Novinarstvo, Fakultet političkih nauka,

Univerzitet u Beogradu

  • Master studije
   Institut za političke nauke,

Univerzitet u Beču

 Radni angažman/Stručne prakse/Volonterski angažman:

 • Studentski magazin „Politikologˮ, Srbija
 • E-list „Kolokvijumˮ, Srbija
 • Emisija „Slušaonica 6ˮ, Radio Studio B, Srbija
 • Onlajn redakcija dnevnog lista „Politikaˮ, Srbija
 • Autorka bloga „Master u Bečuˮ
 • Osnivač Sektora za medije – OSSI Beč, Austrija
 • „Uni-Spezialˮ, Wiener Zeitung, Austrija
 • Magazin „KOSMOˮ, Austrija

Strani jezici:

 • engleski, nemački, francuski, ruski, rumunski