Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности

 SJB

На основу билатералног споразума БГБл. ИИИ Нр. 155/2012, од 12. новембра 2012. године, сва лица која су осигурана у Србији имају право на заштиту и у Аустрији.

Посебно важна информација за студенте је део уговора који се односи на здравствено осигурање (члан 11, став б), према ком осигураници из Србије имају право на бесплатну здравствену заштиту у Аустрији у хитним случајевима.

Како бисте остварили право на здравствену заштиту у Аустрији (амбуланте WGKK-Wienergebietskrankenkasse) непоходно је да из локлане филијале Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у Србији затражите СРБ А3 образац. Овај образац можете искористити приликом подношења захтева за студентску визу. Једино што треба да урадите, јесте да образац првобитно однесете на оверу у WGKK и тиме смањите трошкове од 60,03€ на месечном нивоу.

Напомена: овим путем не добијате e-card (електронску здравствену књижицу).

У прилогу се налази примерак СРБ А3 обрасца и текст билатералног споразума.

SRB A3 и споразум

Ваш ОССИ Беч