Prijava za Univerzitet za ekonomiju

(Zulassung für Wirtschaftsuniversität Wien – WU)

 

Univerzitet za ekonomiju (WU) nudi bogatu ponudu osnovnih, master i doktorskih studija u oblasti ekonomije.

Univerzitet nudi tri diplome: poslovne i društvene nauke (WISO), poslovanje i ekonomiju (osnovne studije na engleskom jeziku, BBE) i poslovno pravo (WIRE). Odnedavno su ovedene i osnovne studije na engleskom jeziku (informacije pri kraju teksta).

Sve osnovne studije na WU su redovne studije – traju tri godine i obuhvataju 180 ECTS bodova.

WISO nudi osnovno obrazovanje u osnovnoj ekonomiji i karakteriše ga veliki broj opcija i specijalizacija. WIRE dopunjuje punu zakonsku edukaciju kroz poslovne osnove. BBE je novi program engleskog jezika univerziteta koji se bavi ekonomijom u širokom kontekstu.

Školarina po semestru za studente iz Srbije, koji su kraći od 5 godina u Beču iznosi 726,72 evra plus dodatak za studentsku službu u visini od oko 18 evra. Ukoliko želite da započnete ili nastavite studije na Univerzitetu za ekonomiju u Beču (WU), procedura je jednostavna i u nekoliko koraka moguća. Navedena procedura, odnosi se isključivo za konkurisanje na osnovne studije. Rok za prijavu na master studije kao i potrebna dokumentacija zavise prvenstveno od vrste master studija i jezika na kom se studije pohađaju (engleski ili nemački). Svi potrebni podaci i rokovi za master studije se mogu naći na web stranici univerziteta.

Od trenutka kada se vodite kao redovan student Ekonomskog fakulteta u Srbiji ili Pravnog fakulteta, ako ste zainteresovani za prijem na osnovne studije Poslovnog prava (nakon položenog prijemnog ispita i dobijanja indeksa), vaše apliciranje može da počne. Proces upisa na Univerzitet se sastoji iz više koraka:

 1. onlajn registracija;
 2. prijemi ispit;
 3. predaja potrebnih dokumenata i upis.

1.) Online registracija, od 01. marta do 15. maja 2018

Pre početka postupka prijema, mora se izvršiti online prijava aplikanata. Istovremeno sa registracijom, mora se platiti taksa za prijavu u iznosu od 50,00 evra. Plaćanje je moguće samo putem eps-a na mreži ili kreditne kartice (Visa / Mastercard). Iznos od 50,00 evra mora biti primljen najkasnije do 15. maja 2018. godine.

Moguće je, ali ne i obavezno, podnošenje motivacionog pisma prilikom registracije u kome se obrazlažu razlozi za upis na Univerzitet za ekonomiju (WU). Napomena: onlajn registracija se obavlja jednom godišnje i bez nje ne može polagati potencijalni prijemni ispit niti izvršiti predaja dokumenata i upis!

 

2.) Odluka o postupku prijema, 17. maj 2018

Svi podnosioci prijava će 17. maja 2018. godine dobiti e-mail poruke o tome da li će se postupak prijema obaviti. Ako je broj registracija veći od broja raspoloživih studijskih mesta, postupak prijema biće započet. Ako je registrovanih manje od raspoloživih studijskih mesta, prijemnog ispita neće biti. Odobrenje se može izvršiti u ovom slučaju od 03. jula 2018.

 

Neophodna dokumentacija:

 • Aplikacioni formular, koji možete skinuti sa njihove internet stranice;
 • Potvrda da ste redovan student Ekonomskog fakulteta (Pravnog) u Srbiji, koji dobijate od studentske službe sa vašeg matičnog fakulteta;
 • Svedočanstva iz srednje škole;
 • Maturska diploma, kao dokaz o stečenom srednjem obrazovanju;
 • Dokaz o poznavanju i vladanju nemačkog jezika, nivo B2. Od zimskog semestra 2013/2014 je poznavanje nemačkog jezika i potvrda o B2 nivou neophodna za upis! Više ne postoji mogućnost upisa na univerzitet i naknadnog učenja jezika na jednim od kurseva!;
 • Lična biografija (CV);
 • Kopija prve strane pasoša.

Sva navedena dokumenta, koja su na srpskom jeziku, dužni ste da kod sudskog tumača u Srbiji prevedete na nemački jezik i overite kod istog, te ih zajedno sa aplikacionim formularom sa interneta donesete lično ili poštanskim putem pošaljete na adresu Univerziteta za ekonomiju u Beču :

WU

Wirtschafstuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business

Study Service Center – Studienzulassung / Admissions

Welthandelsplatz 1

1020 Vienna

Austria

Odgovor sa Univerziteta stići će vam na kućnu adresu u roku od 4-6 nedelja.

Za sve ostale informacije možete posetiti sajt fakulteta.

 

Business and Economics (BBE, osnovne studije na engleskom jeziku)

 

Prijava i prijem

Proces selekcije za prijem u program osnovnih studija u biznisu i ekonomiji biće održan jednom godišnje na proleće. Kandidati koji uspešno polože izborni postupak mogu se upisati u program sljedeće akademske godine (zimski ili letnji semestar).

1.) Online registracija, 1. marta – 15. maja 2018

Pre nego što počne procedura izbora, kandidati za program moraju popuniti online prijavni obrazac i platiti naknadu od 50 €. Naknada za prijavu može se platiti bilo putem elektronskog bankovnog transfera ili putem kreditne kartice (Visa / Mastercard). Naknada za prijavu od 50 € mora biti na WU računu do 15. maja 2018. Informacije o računu se nalaze u onlajn registraciji. Kada platite prijavu, proverite alatku za registraciju kako biste osigurali da je vaša uplata primljena. Moguće, ali se ne zahteva da podnese motivaciono pismo u trenutku registracije (pogledajte korak I izbornog postupka).

2.) Odluka o tome da li će se postupak izbora održati 17. maja 2018

Kandidati će biti obavešteni putem e-pošte ukoliko će se odvijati procedura izbora. Ako broj kandidata koji popune online prijavu u toku registracionog perioda prelaze broj mjesta dostupnih u programu, postupak izbora će se održati. Pogledajte: Procedura selekcije. Ako ima manje kandidata od dostupnih mesta, procedura selekcije neće ići napred. U ovom slučaju kandidati mogu se upisati u program od 3. jula 2018. godine.

U slučaju održavanja prijemnog ispita

 

Korak 1: 17. – 31. maj (23:59 CET)

Kandidati moraju podneti motivaciono pismo (ako već nisu prijavljeni pri registraciji) i pružiti dokaz o njihovom poznavanju engleskog jezika.

Motivaciono pismo

Pismo motivacije mora biti napisano na engleskom jeziku i trebalo bi da bude dugo oko 1.500 znakova (ne uključujući razmake). Više informacija o motivacionom pismu biće dostupno uskoro.

Morate da pošaljete svoje motivaciono pismo na internet putem alata za onlajn registraciju; registracija se otvara 1. marta 2018. godine i možete je obaviti na sledećoj stranici. 

Napominjemo: neće biti prihvaćena motivaciona pisma napisana na jeziku koji nije engleski, dostavljen elektronskom poštom ili dostavljen nakon roka. U bilo kojem od ovih slučajeva, nećete moći da nastavite sa procedurom izbora.

Dokaz engleskog jezika: više informacija će biti dostupno uskoro.

Svi podnosioci prijava će biti obavešteni putem e-pošte ako je potreban korak 2 postupka selekcije. Ako broj motivacionih pisama podnesenih do roka prevazilazi broj mjesta dostupnih u programu, onda će se održati prijemni ispit. Ako broj podnetih motivacionih pisama ne premaši broj mjesta dostupnih u programu, postupak izbora neće se nastaviti. U ovom slučaju kandidati se mogu upisati u program od 3. jula 2018. godine.

Korak 2: 10. jul 2018.

Prijemni ispit održaće se 10. jula 2018. godine u Beču. Svi podnosioci prijava će biti blagovremeno obavešteni putem e-maila o tačnom vremenu i položaju prijemnog ispita.

Materijal ispita: Uskoro će biti dostupne dodatne informacije.

Važne informacije o proceduri selekcije

Cjelokupni izborni postupak se provodi na engleskom jeziku, uključujući sve komunikacije sa aplikantima, motivacijsko pismo i prijemni ispit. Dovoljno znanje engleskog jezika je stoga preduslov za učešće u postupku izbora.

Postupak izbora nije potreban za sledeće kandidate:

 • Kandidati koji putem invalidske kartice izdaju Federalna kancelarija za socijalnu zaštitu (Bundessozialamt), pružaju dokaze o dugotrajnom invaliditetu od najmanje 50% što onemogućava polaganje pismenog ispita. Molimo kontaktirajte komesara za osobe sa invaliditetom za studente ako se ovo odnosi na vas.

Prijave

Da bi bili uvršteni u program, kandidati ne samo da uspešno završe izbornu proceduru, već moraju ispuniti i sve formalne preduslove za prijem. Obavezno se informišite u određenom roku o potrebnim koracima i dokumentaciji.

Svi studenti koji se upišu u program Bachelor u biznisu i ekonomiji u školskoj 2018/19. godini, dobiće početni paket vredan novčanih ekvivalenata takse za registraciju.

Uskoro će biti dostupne dodatne informacije o zahtevima za prijem.

 

Vaš OSSI Beč