Univerzitet za ekonomiju (WU) nudi bogatu ponudu osnovnih, master i doktorskih studija u oblasti ekonomije. Školarina po semestru za studente iz Srbije, koji su kraći od 5 godina u Beču iznosi 726,72 evra plus dodatak za studentsku službu u visini od oko 18 evra. Ukoliko želite da započnete ili nastavite studije na Univerzitetu za ekonomiju u Beču (WU), procedura je jednostavna i u nekoliko koraka moguća. Navedena procedura, odnosi se isključivo za konkurisanje na osnovne studije. Rok za prijavu na master studije kao i potrebna dokumentacija zavise prvenstveno od vrste master studija i jezika na kom se studije pohađaju (engleski ili nemački). Svi potrebni podaci i rokovi za master studije se mogu naći na web stranici Univerziteta.

Od trenutka kada se vodite kao redovan student Ekonomskog fakulteta u Srbiji ili Pravnog fakulteta, ako ste zainteresovani za prijem na osnovne studije Poslovnog prava (nakon položenog prijemnog ispita i dobijanja indeksa), vaše apliciranje može da počne. Proces upisa na Univerzitet se sastoji iz više koraka:

 1. onlajn registracija;

 2. prijemi ispit;

 3. predaja potrebnih dokumenata i upis.

Onlajn registracija za upis u zimski semestar tekuće godine ili letnji semestar sledeće se može izvršiti u periodu od 01. marta do 15. maja i sastoji se od ispunjavanja formulara na web stranici i predaje motivacionog pisma u kome se obrazlažu razlozi za upis na Univerzitet za ekonomiju (WU). Napomena: onlajn registracija se obavlja jednom godišnje i bez nje ne može polagati potencijalni prijemni ispit niti izvršiti predaja dokumenata i upis!

Prijemni ispit se polaže samo ako je broj studenata u fazi onlajn registracije premašio maksimalni kapacitet Univerziteta (trenutno 3 764 studenta po godini studiranja). Informacije o eventualnom polaganju prijemnog ispita, datumu i mestu održavanja kao i potrebnoj literaturi se mogu pronaći na veb stranici Univerziteta.

 Predaja dokumenata i upis za zimski semestar tekuće godine se mogu obaviti:

 • u periodu 16. jula – 20. avgusta tekuće godine ako se prijemni ispit održava;

 • u periodu 17. juna– 05. septembra bez održavanja prijemnog ispita.

Rok za predaju dokumenata i upis za letnji semestar sledeće godine počinje 7. januara i završava se 5. februara nezavisno od polaganja prijemnog ispita, jer se prijemni ispit eventualno polaže u junu/julu godine kada se obavi onlajn registracija.

Neophodna dokumentacija:

 • Aplikacioni formular Univerziteta u Beču, koji možete skinuti sa njihove internet stranice.

 • Potvrda da ste redovan student Ekonomskog fakulteta (Pravnog) u Srbiji, koji dobijate od studentske službe sa vašeg matičnog fakulteta;

 • Svedočanstva iz srednje škole;

 • Maturska diploma, kao dokaz o stečenom srednjem obrazovanju;

 • Dokaz o poznavanju i vladanju nemačkog jezika, nivo B2. Od zimskog semestra 2013/2014 je poznavanje nemačkog jezika i potvrda o B2 nivou neophodna za upis! Više ne postoji mogućnost upisa na Univerzitet i naknadnog učenja jezika na jednim od kurseva!;

 • Lična biografija (CV);

 • Kopija prve strane pasoša;

Sva navedena dokumenta, koja su na srpskom jeziku, dužni ste da kod sudskog tumača u Srbiji prevedete na nemački jezik i overite kod istog, te ih zajedno sa aplikacionim formularom, koji ste skinuli sa interneta, donesete lično ili poštanskim putem pošaljete na adresu Univerziteta za ekonomiju u Beču :

WU

Wirtschafstuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business

Study Service Center – Studienzulassung / Admissions

Welthandelsplatz 1

1020 Vienna

Austria

Odgovor sa Univerziteta stići će vam na kućnu adresu u roku od 4-6 nedelja.

Za sve ostale informacije, možete posetiti sajt fakulteta ili ukoliko imate dodatna pitanja, možete nam se obratiti putem OSSI Beč mejla ili na našoj Fejzbuk stranici.

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč