Poslovno pravo (WIRE)

Školarina po semestru za studente iz Srbije iznosi 726,72 evra plus dodatak za studentsku službu u visini od oko 18 evra. Ukoliko želite da započnete ili nastavite studije na Univerzitetu za ekonomiju u Beču (WU), procedura je jednostavna i u par koraka moguća. Navedena procedura, odnosi se isključivo za konkurisanje na osnovne studije poslovnog prava (Wirtschaftsrecht). Svi potrebni podaci i rokovi za master studije se mogu naći na web stranici Univerziteta. Od trenutka kada se vodite kao redovan student pravnog fakulteta u Srbiji vaše apliciranje može da počne. Proces upisa na osnovne studije poslovnog prava (Wirtschaftsrecht) se sastoji iz sledećih koraka:

  1. onlajn registracija;
  2. predaja potrebnih dokumenata i upis;
  3. u slučaju da ima više aplikanata od ponuđeih mesta, održaće se prijemni ispit.

 

Onlajn registracija za upis  se sastoji od ispunjavanja formulara na internet stranici o željenom studiju, ličnim podacima itd. Link za onlajn registraciju za osnovne studije možete pronaći na ovde.

 

Neophodna dokumentacija:

  • Aplikacioni formular Univerziteta u Beču, koji možete skinuti sa njihove internet  stranice;
  • Potvrda da ste redovan student Pravnog fakulteta u Srbiji. Ovu potvrdu dobijate od studentske službe sa vašeg matičnog fakulteta;
  • Svedočanstva iz srednje škole;
  • Maturska diploma, kao dokaz o stečenom srednjem obrazovanju;
  • Dokaz o poznavanju i vladanju nemačkog jezika, nivo B2. Ako nemate odgovarajuću diplomu nemačkog jezika, za osnovne studije poslovnog prava (Wirtschaftsrecht)i dalje postoji mogućnost naknadnog učenja nemačkog na jednom od dva kursa koji su priznati od strane  WU-a ! Detaljnije informacije o priznavanju diploma nemačkog jezika  kao i kursevima  možete naći na sledećem linku;
  • Lična biografija (CV);
  • Kopija  prve strane pasoša;

Sve navedene dokumente, koji su na srpskom jeziku, dužni ste da kod sudskog tumača u Srbiji prevedete na nemački jezik i overite kod sudskog tumača, te ih zajedno sa aplikacionim formularom koji ste skinuli sa interneta donesete lično ili pošaljete poštanskim putem na adresu Univerziteta za ekonomiju u Beču:

WU

Wirtschafstuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business

Study Service Center – Studienzulassung / Admissions

Welthandelsplatz 1

1020 Vienna, Austria

 

Odgovor sa Univerziteta stići će na kućnu adresu u roku od 5 nedelja.

 

Za sve ostale informacije možete posetiti sajt fakulteta.

Vaš OSSI Beč