Дипломатско-конзуларна представништва издају изводе из матичних књига држављанима
Републике Србије који бораве у иностранству.
С обзиром да однедавно дипломатско-конзуларна представништва имају могућност приступа личној електронској бази података сваког грађанина омогућено је издавање извода из матичних књига.

Држављани Републике Србије не морају више да подносе захтеве за прибављање
документа преко дипломатско-конзуларног представништва или да ангажују агенције за
прибављање извода.
Дипломатско-конзуларно представништво може да издаје изводе из матичне књиге рођених, изводе из матичне књиге венчаних и изводе из матичне књиге умрлих, као и уверења о држављанству без обзира на место уписа у евиденције о држављанима Републике Србије.

Могу да се издају изводи из матичних књига за било које подручје или град у Републици Србији на основу података садржаних у регистру матичних књига.
Држављанима Републике Србије који бораве у иностранству и потребан им је извод, пожељно је да се, ради додатних информација,  обрате најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Овде се налази листа амбасада, а листа генералних конзулата овде.

ОССИ – Беч