fh-campuswien_FHCW_Logo_Druck_ada0525ddb

 

Висока школа Бечког кампуса (Fachhochschule FHCampus Wien)  има око 5400 студената и представља највећу високу школу примењених наука у Аустрији. она нуди широк спектар основних и мастер студија каои додатну обуку , подељених у шест одсека: Примењене природне науке (Applied Life Sciences), Грађевина и дизајн (Bauen und Gestalt), Здравље (Gesundheit), Јавни сектор (Public sector), Социјалне науке (Soziales)  и Техника (Technik).   FH-Campus Wien се налази у Favoritenstraße 226 у 10. бечком округу.

FH-Campus нуди мноштво основних и мастер студија у разним сферама образовања.

Одељак примењених природних наука (Department Applied Life Sciences)

 • Биоинжињерство (Bioengineering): основне студије;
 • Молекуларна биотехнологија (Molekulare Biotechnologie);
 • Одрживи менаџмент ресурса (Nachhaltiges Ressourcenmanagement) : основне студије;
 • Технологија паковања (Verpackungstechnologie): основне студије;
 • Биоинформатика (Bioinformatik): мастер студије;
 • Биотехнолошки менаџмент квалитета (Biotechnologisches Qualitätsmanagement): мастер студије;
 • Биотехника (Bioverfahrenstechnik): мастер студије;
 • Молекуларна биологија (Molecular Biotechnology) : мастер студије;
 • Професионални пословни менаџмент (Professional MBA (Master of Business Management)): мастер студије.

Одељак технике (Department Technik)

 • Примењена електроника (Angewandte Elektronik): основне студије;
 • Клиничко инжињерство (Clinical Engineering):  основне студије;
 • Високотехничка производња (High Tech Manufacturing): основне и мастер студије;
 • Информациона технологија и телекомуникације (Informationstechnologien und Telekommunikation):  основне студије;
 • Системско инжињерство (Embedded Systems Engineering): мастер студије;
 • Зелени мобилитет (Green Mobility): мастер студије;
 • Инжињерство здравствене помоћи (Health Assisting Engineering): мастер студије;
 • Информационо-технолошка сигурност (IT-Security): мастер студије;
 • Технички менаџмент (Technisches Management): мастер студије;
 • Безбедност и системско инжињерство (Safety and Systems Engineering): мастер студије;
 • Професионални пословни менаџмент (Professional MBA (Master of Business Management)): мастер студије.

Одељак градње и дизајна (Department Bauen und Gestalten)

 • Инжињерство градње и менаџмент градње (Bauingenieurwesen – Baumanagement):
 • Зелена градња (Green Building):  основне и мастер студије;
 • Архитектура-зелена градња (Architektur – Green Building): основне студије;
 • Професионални пословни менаџмент (Professional MBA (Master of Business Management)): мастер студије;
 • Технике изградње и санирања за економију некретнина (Bau- und Sanierungstechnik für die Immobilienwirtschaft): академски студијски смер;
 • Техничко опремљивање зграда (Technische Gebäudeausstattung): академски студијски смер.

Одељак за здравље  (Department Gesundheit)

 • Биомедицинска аналитика (Biomedizinische Analytik): основне и мастер студије;
 • Дијетологија (Diätologie): основне студије;
 • Ерготерапија (Ergotherapie): основне студије;
 • Здравствена нега и нега болесних (Gesundheits- und Krankenpflege): основне студије ;
 • Бабице (Hebammen):  основне студије;
 • Логопедија-Фониатрија-Аудиологија (Logopädie – Phoniatrie – Audiologie):  основне студије;
 • Ортоптика (Orthoptik): основне студије;
 • Физиотерапија (Physiotherapie): основне студије;
 • Радиотехнологија (Radiologietechnologie): основне и мастер студије;
 • Инжињерство здравстевене асистенције (Health Assisting Engineering): мастер студије;
 • Напредне интегрисане студије здравља (Advanced Integrative Health Studies): мастер студије;
 • Напредно саветовање медицинских сестара (Advanced Nursing Counseling): мастер студије;
 • Напредна едукација медицинских сестара (Advanced Nursing Education):  мастер студије;
 • Напредна пракса медицинских сестара (Advanced Nursing Practice): мастер студије.

Одељак за друштво (Department Soziales)

 • Социјални рад (Soziale Arbeit): основне студије;
 • Социјални менаџмент у елементарној педагогији (Sozialmanagement in der Elementarpädagogik): основне студије;
 • Социјални и клиничко-социјални рад (Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit): мастер студије;
 • Социјална привреда и социјални рад (Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit): мастер студије;
 • Дечији и породични социјални рад (Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit): мастер студије.

Одељак за јавни сектор (Department Public Sector)

 • Интеграциони социјални менаџмент (Integriertes Sicherheitsmanagement): основне студије;
 • Јавни менаџмент (Public Management): основне и мастер студије;
 • Менаџмент пореза (Tax Management): основне и мстер студије;
 • Интегрисани менаџмент ризика (Integriertes Risikomanagement): мастер студије

Као што се може приметити, Висока школа бечког кампуса нуди широк спектар образовања у различитим сферама науке, технике и друштвених наука. Више информација и детаљнији опис појединачних студијских смерова се може наћи на следећој страници.

 

Медијски сектор – ОССИ Беч,

Ненад Николић