Истраживачка виза (Aufenthaltsbewilligung-Forscher)

  Истраживачка виза (Aufenthaltsbewilligung-Forscher) представља радну дозволу за истраживачке делатности у Аустрији. Шта се подразумева под истраживањем? Под истраживањем и експерименталним развојем се подразумевају све систематске и креативне делатности које имају за циљ да послуже као основа за проширење људске делатности, културе и друштва у циљу нових могуц́ности примене. Под овим се такође подразумева планирање или стварање нових знања, производа, процедура, метода и техника. Као научна или истраживачка активност се НЕ примењују:
 1. Чисте едукативне и административне активности у научним институцијама;
 2. Уметничке активности у уметности или занатству;
 3. Догађаји као што су разноврсност, плес и циркуске представе или посредовање;
 4. Уметници;
 5. Чисте лабораторијске активности без научних захтева.
 6. Такође је важно напоменути да су интернационално признати истраживачи, остали научници и истраживачи, као и научници и истраживачи као кључна радна снага ИЗУЗЕТИ из закона о запошљавању странаца (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Као такви, страни научници за боравак у Аустрији су у обавези да предају захтев за истраживачку визу за рад на одређеном пројекту, а не за Црвено-бело-црвену карту (Rot-Weiß-Rot Karte). Више информација о овоме можете наћи на следећој страници.
Ко може бити послодавац истраживачима? 1) Универзитети и еквивалентни истраживачки објекти; као еквивалентни објекти се рачунају сви приватни или непрофитни приватни субјекти (нпр. универзитети примијењених наука, приватни универзитети, приватни научни институти), који имају за циљ даљи развој науке и истраживања у Аустрији; 2) Свака приватна компанија, ако је запосленост истраживача у оквиру оперативне сврхе научног истраживања; компанија не мора да има сопствено истраживачко одељење.   Шта представља споразум о преузимању истраживача (Aufnahmevereinbarung)? Један од предуслова за добијање истраживачке визе је закључак споразума о преузимању истраживача (Aufnahmevereinbarung) са сертификованом институцијом послодавца. Списак сертификованих институција можете наћи на сајту министарства унутрашњих послова. Важно је напоменути и постојање институција којима није потребна сертификација, а које су захваћене овим споразумом. Листу ових институција можете наћи овде. Пре завршетка споразума о преузимању, истраживачка установа је обавезна да испита квалификације истраживача за конкретни истраживачки пројекат. Споразум о преузимању истраживача у себи садржи:
 1. Уговорне стране;
 2. Сврха, трајање, обим, финансирање конкретног истраживачког пројекта, као и
 3. Месечна бруто накнада или еквивалентни доходак (нпр. стипендија), која не сме бити мања од 900 евра на месечном нивоу.
Формулар овог споразума можете наћи на следећој страници. Овај документ се може издати до 2 године важења али се најобичајено издаје са важењем од годину дана.   Потребна документа:
 1. Испуњен формулар;
 2. Једна актуелна (не старија од 6 месеци) фотографија (3,5 х 4,5 cm);
 3. Важећи биометријски пасош;
 4. Копија тренутне визе (уколико је поседујете);
 5. Извод из матичне књиге рођених;
 6. Потврда о непостојању кредита (Kreditschutzverband). Ову потврду можете наручити онлајн;
 7. Споразум о преузимању (Aufnahmevereinbarung);
 8. Пријава боравка у Аустрији (Meldezettel);
 9. Уговор смештаја;
 10. Извод из банке о стању на рачуну за одређени износ. Износ потребног новца на рачуну се израчунава тако што се износ плате на годишњем нивоу одузме од висине кирије на годишњем нивоу и подели са 12.
  Сви документи су обавезни да се предају у оригиналу и копији. Документа издата на страном језику морају се превести и оверити. Копије задржава магистрат за сврхе израде визе. Захтев за издавање истраживачке визе је препоручљиво предати на време и најкасније 3 месеца пре планираног почетка рада. Цена при подношењу захтева износи 200 евра а при преузимању визе 20 евра. Захтев се предаје у магистрату МА35 на адреси Dresdner Straße 93, 1200 Wien. Напомена: у одређеним случајевима се могу затражити додатна документа као што су извод о некажњавању у матичној земљи и Аустрији (уколико сте већ живели у земљи), као и потврда о држављанству. Она се могу доставити магистрату путем поште, мејла или факса, о чему ћете свакако бити обавештени након обраде докумената након предаје захтева.   Услови и остале информације Важно је напоменути да се виза овог типа може издати студентима на докторату у сврху истраживања на одређеном пројекту. Истраживачка виза се издаје на годину дана након чега ју је потребно продужити. За продужење визе су потребна документа предата при првом подношењу. Истраживачи који су поседовали истраживачку визу најмање 2 године могу предати захтев за Црвено-белу-црвену карту плус (Rot-Weiß-Rot Karte Plus), након чега им се омогућава неограничен приступ радном тржишту. Детаљније информације о истраживању у Аустрији, као и о истраживачкој визи можете наћи на следећој страници.  

Желимо вам пуно среће!

Ваш ОССИ Беч