wien_GER

Boravišna viza za visoko kvalifikovane strance
„Rot-Weiß-Rot-Karte”

 

 

Republika Austrija je 2011. godine unela promene u Zakonu o pravima stranaca (Fremdenrechtgesetzänderung), čime je uvela tzv. „Crveno-belo-crvenu” (Rot-Weiß-Rot) boravišnu vizu za strance. Ova boravišna viza je uvedena sa ciljem da strancima olakša boravak i rad u Austriji nakon završenog fakulteta, kao i da ljudima u određenim zanatskim sferama omogući pravo na zapošljavanje. Koliko god ova promena u zakonu donosila olakšica, toliko se, sa druge strane, povećavaju i produžavaju komplikovani birokratski i administrativni poslovi. Istina je da Rot-Weiß-Rot karta pruža radnicima i zaposlenima mnogobrojne prednosti, ali, kao i iza svake povoljnosti, kriju se „cake”.

Ova vrsta boravišne dozvole nije ni manje ni više nego samo jedan prelaz između običnih, studentskih boravišnih dozvola (Aufenthaltstitel ili Aufenthaltsbewilligung) i dugoročne boravišne dozvole, koja se produžava svakih pet godina i kojom njeni nosioci ostavaruju pravo na neograničen pristup tržištu rada u Austriji (Niederlassungsbewilligung ili Rot-Weiß-Rot-plus). Kako bi se ostvarilo zakonsko pravo na dobijanje Rot-Weiß-Rot vize podnosilac zahteva mora ispuniti određene kriterijume.

Pravo na podnošenje zahteva imaju:

a) Radnici sa posebnim kvalifikacijama;
b) Radnici u oblastima gde vlada manjak radne snage;
c) Ostali, zavisni, ključni radnici;
d) Apsolventi;
e) Nezavisni ključni radnici.

Odluka o dobijanju vize donosi se na osnovu paragrafa A, B i C Zakona o radu stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz) i na osnovu odobrenja od strane Službe za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice).

Rot-Weiß-Rot viza se izdaje na dve godine, a nakon njenog isteka, ukoliko njen nosilac ostane u stalnom radnom odnosu ili je radio 21 mesec od 24 meseci, dobija se Rot-Weiß-Rot-Plus viza  kojom se konačno ostvaruje pravo neograničenog kretanja na tržištu rada.

Apsolventi univerziteta u Austriji (pod kojima se podrazumevaju apsolventi osnovnih, diplomskih, master i doktorskih studija) imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot vize. Zahtev se mora podneti pre isteka prethodne boravišne dozvole, a magistrat koji je zadužen za prvo izdavanje vize je MA 35, Dresdnerstraße 93, Blok C, 1200, Beč. Produžavanje vize se odvija u magistratima koji su zaduženi za svoju opštinu, tj. Bezirk.

Dokumenta koja su potrebna prilikom podnošenja zahteva za izdavanje Rot-Weiß-Rot vize:

1. Fotografija, koja nije starija od 6 meseci, dimenzija 3,5×4,5cm;
2. Ispunjen formular, koji možete preuzeti na sledećoj stranici;
3 Biometrijski, važeći pasoš;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uslučaju braka – izvod iz matične knjige venčanih ili razvodni list;
6. Dokaz da niste krivično terećeni i osuđivani iz matične zemlje, koji nije stariji od 3 meseca;
7. Dokaz o smeštaju – ugovor o iznajmljivanju stana ili kupo-prodajni ugovor u slučaju posedovanja nekretnine;
8. Dokaz o zdravstvenom osiguranju;
9. Dokaz o regularnim mesečnim izdacima, koji su pod ugovorom, kao npr: redovno plaćanje kirije, mobilne mreže, televizije, struje, gasa, grejanja, zdravstvenog osiguranja itd.;
10. Izvod o kreditima (Kreditschutzverband – KSV ili  Alpenländischer Kreditorenverband – AKV);
11. Obrazloženje i dokaz od strane poslodavca da ste stupili u radni odnos (Arbeitgebererklärung), kao i dokaz da željeno radno mesto odgovara nivou i vrsti vašeg obrazovanja (Qualifikatiosnachweis). Apsolventi koji podnose zahtev za Rot-Weiß-Rot vizu mogu uraditi to isključivo za radno mesto koje odgovara nivou i vrsti njihovog obrazovanja. Rot-Weiß-Rot viza se ne može tražiti za radno mesto, koje ne zahteva univerzitetsku ili visoko-školsku kvalifikaciju. Sa ovom vizom možete SAMO raditi kod poslodavca na osnovu koga ste dobili vizu.

Dokaz o znanju nemačkog jezika za apsolvente fakulteta i univerziteta u Austriji nije potreban.
Minimalna bruto mesečna plata mora iznositi MINIMUM 2241€. Takođe je važno napomenuti da se ne uzima u obzir broj radnih sati na nedeljnom nivou, već je jedino bitno imati minimalni prethodno navedeni iznos plate.

Istraživači, koji su izuzeti iz zakona o zapošljavanju stranaca, su u obavezi da predaju zahtev za tzv. istraživačku vizu (Aufenthaltsbewilligung – Forscher). Više informacija možete naći na sledećoj stranici.

U pojedinim slučajevima može se dogoditi da službenici zahtevaju dodatna dokumenta. Ona mogu dostaviti magistratu putem pošte, mejla ili faksa. Sva dokumenta se moraju podneti na uvid u originalu i u kopijama. Kopije zadržava magistrat za svrhe izrade vize. Apsolventi iz Srbije, kao i iz Bosne i Hercegovine, ne moraju da overavaju originalna dokumenta u opštinama u svojim matičnim državama, dok apsolventi nekih zemalja to moraju učiniti. Sva dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku, moraju se prevesti kod ovlašćenog sudskog prevodioca. Prilikom podnošenja zahteva uzimaju se otisci prstiju.

Izrada Rot-Weiß-Rot vize košta 120 evra. Osim toga moraju se platiti porezi za obradu inostranih dokumenata, koji u zavisnosti od vrste dokumenta, iznose: 3,90; 7,20 ili 14,30 evra.

Važno je imati u vidu da srpski i bosansko-hercegovački studenti u Austriji, nakon završetka fakulteta ili visoke škole (Fachhochschule) imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot vize, ukoliko već imaju posao, tj. poslodavca sa kojim su sklopili ili će sklopiti ugovor. Radno mesto mora zahtevati određenu univerzitetsku kvalifikaciju. Ukoliko studenti nakon završenog fakulteta nisu našli posao, svoju boravišnu dozvolu mogu produžiti u magistratu. Tada dobijaju vizu na godinu dana u cilju traženja posla (Aufenthalt zur Arbeitsuche). Ako u okviru tih godinu dana nađu posao, pre isteka te vize, mogu podneti zahtev za Rot-Weiß-Rot vizu.

Ostali korisni linkovi: link i link.

 

 

Puno sreće,

Vaš OSSI Beč