611px-Uni_für_angewandte_Kunst_Wien_Logo.svg

 

Некадашња Академија примењених уметности у Бечу, од 9. августа 2002. године, у складу са Болоњским процесом, уздигнута је у ранг универзитета и данас се службено зове Универзитет примењених уметности (Universität für angewandte Kunst Wien).

Основана је као Школа примењених уметности аустријског музеја за уметност и индустрију још далеке 1867. године и у то доба била је прва таква школа подигнута на континенту. Ову школу је, такође, похађао један од родоначелника бечке сецесије – Густав Климт.

1941. године добила је статус више школе и носила назив Висока школа примењених уметности.

Универзитет се налази у првом бечком округу (Oskar-Kokoschka-Platz 2) и данас броји више од 2 000 студената, од којих многи долазе како из других земаља Европе, тако и из целог света. Спровођењем специфичних културних пројеката доприноси великом развоју и унапређењу уметности, науке и високог образовања. Студенти, професори, а самим тим и универзитет, добитници су многих признања и награда у Аустрији и иностранству.

Наставни план студија на Универзитету примењених уметности обухвата следећих 12 смерова, који се састоје из многобројних ужих усмерења, и деле на дипломске, основне (Bachelor) и мастер студије:

 • Архитектура (Architektur) – дипломске и мастер студије;
 • Уметност и наука (Art and science) – мастер студије;
 • Конзервација и рестаурација (Konservierung und Restaurierung) – дипломске студије;
 • Креативно писање (Sprachkunst) – основне студије;
 • Дизајн (Design) – дипломске студије;
 • Ликовна уметност (Bildende Kunst) – основне студије;
 • Индустријски дизајн (Industrial Design) – дипломске студије;
 • Медијске уметности (Medienkunst) – дипломске студије;
 • Друштвени дизајн (Social Design) – мастер студије;
 • Сценографија (Bühnengestaltung) – дипломске студије;
 • Наставнички профил (Lehramt) – основне и дипломске студије;
 • Transarts – основне и мастер студије.

Сви студијски програми су усклађени с одредбама Болоњског процеса и поред обавезних укључују и велики број изборних предмета, који студентима омогућавају да у широком спектру понуђених дисциплина одаберу оне који најпотпуније одговарају њиховим ширим интересовањима.

Значај Универзитета примењених уметности у Бечу огледа се кроз велики допринос у формирању врсних уметника и стручњака значајних на различитим пољима, те универзитет настоји да остане једна од најпознатијих и најбољих уметничких школа у свету.

Више информација о универзитету, као и студијским програмима које нуди, можете пронаћи на www.dieangewandte.at.

 

Будућим студентима Универзитета примењених уметности желимо пуно среће!

Ваш ОССИ Беч