За превођење возачке дозволе, потребно је испунити следеће услове:

Пријава боравка са главним пребивалиштем у Аустрији (Meldezettel, Hauptwohnsitz);
Подносилац захтева мора доказати да је, до тренутка превођења возачке дозволе, боравио у Аустрији најмање 6 месеци.

При подношењу захтева, неопходно је приложити следећа документа:

  1. Испуњен образац за замену возачке дозволе (Антрагсформулар);
    Лекарско уверење, које не сме бити старије од 18 месеци. Листу овлашћених лекара можете пронаћи овде.
  2. Пасош и две фотокопије пасоша;
  3. Пријава боравка (Meldezettel) у оригиналу и једна фотокопија;
  4. Возачка дозвола и две фотокопије возачке дозволе (обе стране);
  5. Једна фотографија (36-45 мм x 28-35 мм);
  6. Захтев и потврда од ауто-школе где ћете вршити полагање.

Документа се морају предати у Државној полицијској дирекцији (Sicherheits-und Verwaltungspolizeiliche Abteilung(SVA)-Verkehrsamt), која се налази на адреси Dietrichgasse 27 у 3. бечком округу.

Важно је нагласити да се, пре подношења захтева за превођење возачке дозволе, мора изабрати ауто-школа, у којој се, такође, могу добити информације и разјаснити недоумице око замене иностране возачке дозволе.

Препоручљиво је, штавише и тражено од ауто-школе, узимање најмање два часа вожње, након чега се могу узети и додатни часови. Након одвозаних часова, можете се пријавити за практични део испита. Такође, иако је реч о практичном испиту, препоручљиво је знати основне ствари о моторном возилу! Основно знање подразумева, на пример – значење ознака на гумама, основне ствари којима возило мора бити опремљено да би се њиме управљало, начин функционисања кочница (ређе) и светла, као и познавање положаја компонената возила (акумулатор, уље итд.). Вожња на полигону (окретање и паркирање), такође је део практичног испита.

Трошкови:

Потврда од ауто школе: 60 евра;
Лекарски преглед: 25-35 евра;
Час вожње: 45-50 евра;
Практични испит: 130 евра;
Такса уколико испит није положен: 60 евра;
Издавање и подизање нове возачке дозволе: око 60 евра

Уколико подносилац захтева није сигуран у своје знање немачког језика, возачку дозволу може превести у ауто-школи AVIA, где инструктори разумеју српски језик. Ауто-школа AVIA се налази у петом бечком округу, у улици Ramperstorffergasse 5. Број телефона ауто школе је: (+43-1) 544 83 84. Такође се можете обратити ауто-школи WIEN WEST на адреси Ottakringer Straße 174, у шеснаестом бечком округу.

 

Желимо вам пуно среће!

Ваш ОССИ Беч