wien_GER

Дечији додатак

(Kinderbeihilfe/Familienbeihilfe)

Уколико за време ваших студија у Бечу станујете код неког од чланова ваше уже или шире породице, не само да имате право на заједничко здравствено осигурање с њим/њом (Mitversicherung), него можете да затражите и новчану помоћ – тзв. дечији додатак.

Дечији додатак представља новчану помоћ која се, сваког другог месеца, у износу од 420 евра, исплаћује породицама с нижим месечним приходима. Право на дечији додатак имају деца и млади до 26 година старости, а услов за сву децу, старију од 6 година, је да се редовно школују.

Када се испуне услови, који се тичу родитеља, односно старатеља и деце, потребно је испунити одређене финансијске и имовинске услове. Будите спремни на то да је понекад за испуњавање услова неопходна компликована рачуница:

Узимају се у обзир сви приходи свих чланова домаћинства, укључујући и социјалну помоћ, примања од Националне службе за запошљавање (AMS-Arbeitmarktservice), као и приходи од имовине и нерегистрованих делатности. Накнаде за превоз, дневнице, јубиларне награде, солидарна помоћ и отпремнине за одлазак у пензију се не рачунају.
Подносилац захтева и чланови породице не могу да поседују некретнине, осим одговарајућег стамбеног простора у којем живе, а који не сме бити већи од собе по члану домаћинства и још једне додатне собе.
Решење захтева за остваривање права на дечји додатак поверено је  Градској пореској управи (Finanzamt). Уз попуњен образац/захтев, потребно је приложити доказе о приходима домаћинства исплаћеним у последња три месеца пре подношења захтева (Lonh- und Gehaltszettel).

Образац можете наћи овде.

Подносилац захтева је дужан да приложи и следећу документацију:

1.     Изводе из матичне књиге рођених;
Уколико је подносилац захтева нпр. ујак – како би се доказало сродство, потребно је приложити и мајчин извод из матичне књиге рођених. Исто важи и за: тетку, стрица, бабу или деду.
2.     Доказ о пребивалишту у Аустрији (Meldezettel);
3.     Потврде о здравственом осигурању;
4.     Фотокопије пасоша и виза;
5.     Потврда о редовном студирању (Studienbestätigung);
Остали пожељни папири с универзитета: Studienblatt и Sammelzeugnis.

 

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч

ossaw_new_foot