wien_GER

Upis na Visoku poslovnu školu strukovnih studija

Lauder Business School

 

Visoka poslovna škola LBS (Lauder Business School) ima u ponudi tri programa – jedan program osnovnih studija (bečelor) i dva master programa:

  • International Business Administration (Bachelor)
  • International Management and Leadership (Master)
  • Banking, Finance and Compliance (Master)

 

Lauder_business_schoolBečelor studije traju 6 semestara, od kojih je poslednji semestar praktična obuka studenata (Professional Practical Training) i u trajanju je od najmanje 16 nedelja. S obzirom na to da se predavanja održavaju radnim danima, u vremenu između 8:30 i 21:00h, škola ne savetuje kombinovanje rada sa studiranjem. Student ovim programom, koji mu obezbeđuje 180 ECTS poena, stiče zvanje (Academic Degree) Bachelor of Arts.

Master studije traju 4 semestra. Preduslov za upis je da student već ima završene bečelor studije sa 180 ECTS poena. Student ovim programom, koji mu obezbeđuje 120 ECTS poena, stiče zvanje (Academic Degree) Master of Arts in Business. Nakon završenih master studija, studenti mogu upisati doktorske studije (PhD).

Sva predavanja (i generalno sva pisana i usmena komunikacija u školi) se odvijaju  na engleskom jeziku. Važno je pomenuti da dokaz o nivou poznavanja engleskog jezika u vidu sertifikata (poput TOEFL, IELTS Academic ili Cambridge Certificate in Advanced English) ne predstavlja uslov za upis, već je dovoljno pokazati znanje jezika u upisnom procesu.

Cena školarine po semestru iznosi 726,72 evra za studente koji ne konkurišu sa EU dokumentima, a uz taj iznos se uplaćuje i redovna studentska taksa (ÖH Student Tution Fee) od 18,70 evra. Nažalost, škola za sada nudi stipendije samo za kandidate sa jevrejskim poreklom.

Predavanja i školska godina počinju u oktobru mesecu, a prijave za tekuću ili narednu školsku godinu se mogu slati od sredine januara pa nadalje. S obzirom na to da škola nema zvanični rok za prijavu, već se aplikacije primaju dok se ne popune sva mesta na određenom programu, najbolje je proveravati stanje o slobodnim mestima na zvaničnom sajtu škole na: lbs.ac.at/apply/.

Primera radi, za škosku 2015/16. godinu, za osnovne studije (smer International Business Administration), je prijava počela u decembru 2014. godine, a konkurs je bio otvoren dok se slobodna mesta nisu popunila.

Kontakt osoba za prijavu (za sve programe) i sva pitanja vezano za upis je Prof. (FH) Mag. (FH) Roksela Miha (roksela.miha@lbs.ac.at), te se sa njom mogu proveriti sve nedoumice oko upisa, rokova i prijemnog ispita.

Koraci do upisa su isti i za bečelor i za master kandidate. Nakon elektronske prijave na sajtu škole, upisivanjem osnovnih podataka kanditata, kandidat dobija povratni mejl od fakulteta sa pitanjem na koje treba da odgovori kroz esej od 500 reči. Pitanja za kandidate koji se prijavljuju za osnovne studije su lakša jer se podrazumeva da kandidati za osnovne studije donose sa sobom manje znanja i iskustva u odnosu na kandidate za master program. Esej se dostavlja elektronskom poštom i kada esej bude ocenjen, pozitivno ili negativno, kandidat dobija odgovor od fakulteta sa sledećim koracima.

Ukoliko je esej ocenjen pozitivno, kandidatu će biti zatraženo da dostavi skeniranu (i naravno prevedenu) dokumentaciju. Dokumentacija koja se dostavlja je ista kao i za ostale fakultete. Nakon provere lične dokumentacije, kandidat se poziva na intervju i prijemni ispit koji se može održati lično, u prostorijama škole ili putem skajpa.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela. Ukoliko se obavlja u prostorijama škole, prijemni ispit se uglavnom odvija u grupi od 6 do 12 kandidata. Prvi deo je kratak intervju gde se očekuje da kandidat kaže nešto o sebi, kao i zašto se opredelio za LBS. Drugi deo je vezan za zadatak (Case study) koji se rešava u grupi po principu otvorene diskusije u kojoj učestvuju samo kandidati. Kada kandidati dođu do rešenja sa kojim su svi saglasni, ono se prijavljuje komisiji i tako se završava prijemni ispit.

Za kraj, kandidati dobijaju informaciju kada mogu očekivati konačnu odluku komisije. Obaveštenje da je kandidat primljen ili odbijen dobija se elektronskim putem i na kućnu adresu, sa svim potrebnim informacijama o daljim koracima – detaljnim uputstvom za proces dobijanja studentske vize, kao i spisak potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva. Škola čak ima odgovorno lice koje kandidatu stoji na raspolaganju u toku procesa za sva sporna pitanja.

Nadamo se da smo uspeli da vam približimo sam proces upisa, a sve detaljnije informacije o programima i LBS možete pronaći na lbs.ac.at.

 

 

Budućim studentima Lauder poslovne škole, puno sreće!

Vaš OSSI Beč

 

ossaw_new_foot