wien_GER

Боравишна виза и радна виза за високо квалификоване странце
„Rot-Weiß-Rot-Karte”

 

 

Република Аустрија је 2011. године унела промене у Закону о правима странаца, чиме је увела тзв. „Црвено-бело-црвену” (Rot-Weiß-Rot) боравишну визу за странце. Ова боравишна виза је уведена са циљем да странцима олакша боравак и рад у Аустрији након завршеног факултета, као и да људима у одређеним занатским сферама омогући право на запошљавање. Колико год ова промена у закону доносила олакшица, толико се, са друге стране, повећавају и продужавају компликовани бирократски и административни послови. Истина је да Rot-Weiß-Rot карта пружа радницима и запосленима многобројне предности, али, као и иза сваке повољности, крију се „цаке”.

Ова врста боравишне дозволе није ни мање ни више него само један прелаз између обичних, студентских боравишних дозвола (Aufenthaltstitel или Aufenthaltsbewilligung) и дугорочне боравишне дозволе, која се продужава сваких пет година и којом њени носиоци оставарују право на неограничен приступ тржишту рада у Аустрији. Како би се остварило законско право на добијање Rot-Weiß-Rot визе подносилац захтева мора испунити одређене критеријуме.

Право на подношење захтева имају:

а) Радници са посебним квалификацијама;
б) Радници у областима где влада мањак радне снаге;
ц) Остали, зависни, кључни радници;
д) Апсолвенти;
е) Независни кључни радници.

Одлука о добијању визе доноси се на основу параграфа А, Б и Ц Закона о раду странаца (Ausländerbeschäftigungsgesetz) и на основу одобрења од стране Службе за запошљавање (Arbeitsmarktservice-AMS).

Rot-Weiß-Rot виза се издаје на две године, а након њеног истека, уколико њен носилац остане у сталном радном односу или је радио 21 месец од 24 месеци, добија се Rot-Weiß-Rot PLUS виза  којом се коначно остварује право неограниченог кретања на тржишту рада.

Апсолвенти универзитета у Аустрији (под којима се подразумевају апсолвенти основних, дипломских, мастер и докторских студија) имају право да поднесу захтев за издавање Rot-Weiß-Rot визе. Захтев се мора поднети пре истека претходне боравишне дозволе, а магистрат који је задужен за прво издавање визе је MA 35, Dresdnerstraße 93, Blok C, 1200, Wien. Продужавање визе се одвија у магистратима који су задужени за своју општину, тј. Безирк.

Документа која су потребна приликом подношења захтева за издавање Rot-Weiß-Rot визе:

1. Фотографија, која није старија од 6 месеци, димензија 3,5×4,5 cm;
2. Испуњен формулар, који можете преузети на следећој страници; 
3. Биометријски, важећи пасош;
4. Извод из матичне књиге рођених;
5. Услучају брака – извод из матичне књиге венчаних или разводни лист;
6. Доказ да нисте кривично терећени и осуђивани из матичне земље, који није старији од 3 месеца;
7. Доказ о смештају – уговор о изнајмљивању стана или купо-продајни уговор у случају поседовања некретнине;
8. Доказ о здравственом осигурању;
9. Доказ о регуларним месечним издацима, који су под уговором, као нпр: редовно плаћање кирије, мобилне мреже, телевизије, струје, гаса, грејања, здравственог осигурања итд.;
10. Извод о кредитима (Kreditschutzverband – KSV или  Alpenländischer Kreditorenverband – AKV);
11. Образложење и доказ од стране послодавца да сте ступили у радни однос (Arbeitgebererklärung), као и доказ да жељено радно место одговара нивоу и врсти вашег образовања (Qualifikationsnachweis). Апсолвенти који подносе захтев за Rot-Weiß-Rot визу могу урадити то искључиво за радно место које одговара нивоу и врсти њиховог образовања. Rot-Weiß-Rot виза се не може тражити за радно место, које не захтева универзитетску или високо-школску квалификацију. Са овом визом можете САМО радити код послодавца на основу кога сте добили визу.

Доказ о знању немачког језика за апсолвенте факултета и универзитета у Аустрији није потребан.
Минимална бруто месечна плата мора износити МИНИМУМ 2308,5€. Такође је важно напоменути да се не узима у обзир број радних сати на недељном нивоу, већ је једино битно имати минимални претходно наведени износ плате.

Истраживачи, који су изузети из закона о запошљавању странаца, су у обавези да предају захтев за тзв. истраживачку визу (Ауфентхалтсбењиллигунг – Форсцхер). Више информација можете наћи на следећој страници.

У појединим случајевима може се догодити да службеници захтевају додатна документа. Она могу доставити магистрату путем поште, мејла или факса. Сва документа се морају поднети на увид у оригиналу и у копијама. Копије задржава магистрат за сврхе израде визе. Апсолвенти из Србије, као и из Босне и Херцеговине, не морају да оверавају оригинална документа у општинама у својим матичним државама, док апсолвенти неких земаља то морају учинити. Сва документа која нису на немачком језику, морају се превести код овлашћеног судског преводиоца. Приликом подношења захтева узимају се отисци прстију.

Израда Rot-Weiß-Rot визе кошта 120 евра. Осим тога морају се платити порези за обраду иностраних докумената, који у зависности од врсте документа, износе: 3,90; 7,20 или 14,30 евра.

Важно је имати у виду да српски и босанско-херцеговачки студенти у Аустрији, након завршетка факултета или високе школе (Fachhochschule) имају право да поднесу захтев за издавање Rot-Weiß-Rot визе, уколико већ имају посао, тј. послодавца са којим су склопили или ће склопити уговор. Радно место мора захтевати одређену универзитетску квалификацију. Уколико студенти након завршеног факултета нису нашли посао, своју боравишну дозволу могу продужити у магистрату. Тада добијају визу на годину дана у циљу тражења посла (Aufenthalt zur Arbeitssuche). Ако у оквиру тих годину дана нађу посао, пре истека те визе, могу поднети захтев за Rot-Weiß-Rot визу.

Остали корисни линкови: линк и линк.

 

 

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч