За превођење возачке дозволе, потребно је испунити следеће услове:

Пријава боравка (Meldezettel) са главним пребивалиштем у Аустрији (Hauptwohnsitz);
Подносилац захтева мора доказати да је, до тренутка превођења возачке дозволе, боравио у Аустрији најмање 6 месеци.

При подношењу захтева, неопходно је приложити следећа документа:

  1. Испуњен образац за замену возачке дозволе (Antragsformular);
  2. Лекарско уверење, које не сме бити старије од 18 месеци. Листу овлашћених лекара можете пронаћи овде ;
  3. Пасош и две фотокопије пасоша;
  4. Пријава боравка (Meldezettel) у оригиналу и једна фотокопија;
  5. Возачка дозвола и две фотокопије возачке дозволе (обе стране);
  6. Једна фотографија (36-45 мм x 28-35 мм);

Документа се морају предати у Државној полицијској дирекцији (Sicherheits-und Verwaltungspolizeiliche Abteilung(SVA)-Verkehrsamt) на адреси Dietrichgasse 27 у 3. бечком округу.

За грађане Србије признате су дозволе свих категорија, док за остале наведене земље нису. Важно је напоменути да ће особе које су предале захтев за замену дозволе пре ступања новог закона, процес наставити по новим условима.

Трошкови:

Издавање и превођење возачке дозволе: око 60 евра
Лекарски преглед: 25-35 евра

Више информација можете сазнати на следећој страници:

Ваш ОССИ Беч