wien_GER

 

ma35

Једна од највећих обавеза и брига страним студентима у Аустрији без сумње јесте једногодишње подношење захтева за визу. Поред уплате школарине или курса, плаћања смештаја и других обавеза, српски студенти морају да воде рачна и о томе да сваке године на време продуже своју боравишну дозволу. С обзиром на то да су услови за добијање визе често подложни законским променама, треба се на време информисати о свим потребним документима. У наставку текста можете пронаћи све важеће информације и услове који су на снази од 1. јануара 2015. године.

Потребна документација за прво подношење захтева:

 • Попуњен формулар, који се може преузети на следећем линку. Формулар можете такође попунити при одласку у магистрат, где ћете моћи да нађете бесплатан примерак;
 • Важећи пасош;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Једна фотографија за биометријски пасош (3,5 џ 4,5 цм), која не сме бити старија од 6 месеци;
 • Потврда о пријави боравка (Meldezettel);
 • Доказ о месту боравка тј. уговор из студентског дома или о изнајмљивању стана. Уколико изнајмљујете стан или пак живите код пријатеља, неопходно је да вам станодавац односно носилац уговора испуни следећи образац (Wohnrechtsvereinbarung);
 • Потврда о пријему на студије (Zulassungsbescheid),  odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Уколико је студент ванредан, треба да приложи потврду о похађању курса немачког језика;
 • Потврда о некажњавању из земље порекла, која не сме бити старија од 6 месеци;
 • Доказ о здравственом осигурању. Примере осигуравајућих кућа можете наћи oвде.
 • Доказ о обезбеђеним средствима за живот, као и потврду о пореклу новца:

1)     Испод 24 године –502,24 € месечно

2)     Изнад 24 године – 909,42 € месечно

У зависности од тога колико имате година, цифру треба помножити са 12 месеци и добијени износ доказати изводом из вашег рачуна у банци.

Захтев за студентску визу се мора поднети лично. Уколико не владате добро немачким језиком, имате право да поведете једног преводиоца или особу од вашег поверења која добро влада језиком. Осим тога, са службеницима у магистрату можете комуницирати и на енглеском језику.

Наведена документа се предају у копијама, али је неопходно да на увид приложите и оригинална документа.

Документа која нису на немачком језику се морају превести од стране судског преводиоца и оверити.

Следећа документа захтевају дипломатску оверу или апостил печат (уколико их поседујете):

 • Извод из матичне књиге рођених (уколико немате интернационални);
 • Извод из матичне књиге венчаних;
 • Потврда о разводу брака;

Први захтев за визу се подноси у Магистрату 35 (МА 35) на следећој адреси: Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

Магистрат 35 је отворен свим радним данима од 8 до 12 часова, осим средом. Четвртком, поред јутарњих часова, имате могућност да поднесете ваш први захтев за визу и од 15:30 до 17:30 часова.

До магистрата можете доћи трамвајем бр. 2, аутобуским линијама 5А или 37А, назив стајалишта је Traisengasse, као и метроом U6 – Dresdner Straße.

По новом закону, који ступа на снагу 1. септембра 2018. године, одлуку о добијању студентске визе надлежне институције морају да донесу у року од 90 дана од дана предавања захтева.

Подношење захтева за студентску визу се плаћа, а укупна цена износи између 160 и 174,30 €.

Напомена: у одређеним случајевима се од вас могу тражити и додатна документа као што су: копије свих страна пасоша, потврду о пореклу новца на рачуну (написмена потврда од родитеља, као и њихови подаци, који потврђују финансирање своје деце за одређену суму) и у ретким случајевима платну листу особе која финансира студента.

Када се виза продужава?
Захтев за продужење визе се најраније може поднети три месеца пре њеног истека, а најкасније дан пре њеног истека. У случају да сте били спречни да визу продужите на време, ваш захтев се, ипак, може нормално продужити уколико докажете да сте из оправданих разлога били спречни да то учните на време (нпр. оправдање од лекара). У том случају имате рок од две недеље да поднесете захтев са свим неопходним документима. Свака продужена студентска виза важи годину дана.

Где се виза продужава?
У зависности од тога у ком бечком округу станујете, захтев за продужење визе можете поднети у централи МА 35 на једној од следећих адреса:

▪ MA 35 за 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. бечки округ:

Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien;

▪ MA 35 за 2., 21. i 22. бечки округ:

Meiereistraße 7, 1020 Wien;

▪ MA 35 за 3., 11. i 20. бечки округ:

Winarskystraße 12, (prizemlje), 1200 Wien;

▪ MA 35 за 12., 13., 15., i 23. бечки округ:

Hietzinger Kai 1-3, ulaz 1., 1130 Wien;

▪ MA 35 зa 10. i 14. бечки округ:

Hietzinger Kai 1-3, 1130 Wien;;

▪ MA 35 за 16., 17., 18. i 19. бечки округ:

Richard-Wagner-Platz 19, 1160 Wien;

Централе су отворене свим радним данима од 8 до 12 часова, осим средом. Четвртком, поред јутарњих часова, имате могућност да поднесете захтев за продужење визе и од 15:30 до 17:30х.

Потребна документација за продужење визе:

 • Попуњен формулар, који се може преузети на следећем линку;
 • Важећи пасош;
 • Доказ о постигнутом успеху на студијама у протеклих годину дана, (Studienerfolgsnachweis), који подразумева најмање 16 ЕЦТС бодова тј. 8 семестралних сати, као и потврду о студирању, односно (Studienblatt) и (Studienbestätigung) . За оне који су похађали курс и још увек нису кренули на предавања, потребан је сертификат о положеном испиту из немачког језика или потврда о даљем похађању курса немачког језика;
 • Једна фотографија за биометријски пасош (3,5 x 4,5 цм), која не сме бити старија од 6 месеци;
 • Доказ о месту боравка тј. уговор из студентског дома или о изнајмљивању стана. Уколико изнајмљујете стан или пак живите код пријатеља, неопходно је да вам станодавац односно носилац уговора испуни следећи образац (Wohnrechtsvereinbarung);
 • Доказ о здравственом осигурању;
 • Потврда о пријави боравка –  (Meldezettel);
 • Dokaz o obezbeđenim sredstvima za život:

1)     Испод 24 године – 502,24 € месечно

2)     Изнад 24 године – 909,42 € месечно

 • У завиности од тога колико имате година, цифру треба помножити са 12 месеци и добијени износ доказати изводом из вашег рачуна у банци.
 • Доказ о висини трошкова становања и режија (нпр. потврда о плаћању 3 последње кирије);
 • Уколико сте у радном односу, са већ наведеном документацијом је потребно предати: Дозволу о раду (Beschäftigungsbewiligung) и последња 3 извода плате (Lohnzettel).
 • Доказ о непостојању отворених кредита. Потврду можете добити на следећем сајту.

Наведена документа се предају у копијама, али је неопходно на увид приложити и оригинална документа.

Подношење захтева за продужење студентске визе се плаћа, а укупна цена износиизмеђу 160 и 174,30 €.

У случају да је студент/студенткиња ожењен/удата, постоји могућност да брачни партнер поднесе захтев за боравишну дозволу под називом „Familiengemeinschaft – Studentˮ.

Документа која нису на немачком језику се морају превести од стране судског преводиоца и оверити.

Следећа документа захтевају дипломатску оверу или апостил печат (уколико их поседујете):

 • Извод из матичне књиге рођених (уколико немате интернационални);
 • Извод из матичне књиге венчаних;
 • Потврда о разводу брака;

Након завршених студија у Аустрији можете продужити визу у трајању од 12 месеци у сврху тражења посла. Наравно, за ову визу морате продужити пре истека старе визе.

Више информација о студентској визи можете наћи на сајту магистрата.

 

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч