Ekonomija i društvene nauke (WISO)

Prijava i prijem

Za bachelor program iz ekonomije i društvenih nauka, procedura prijema se odvija jednom godišnje na proleće. Nakon uspješnog završetka procedure, studije se mogu odvijati sljedeće akademske godine (zimski semestar ili letnji semestar).

Postupak prijema za akademsku godinu 2018/19:

1.) Online registracija, od 01. marta do 15. maja 2018.

Pre početka postupka prijema, mora se izvršiti online prijava aplikanata. Istovremeno sa registracijom mora se platiti taksa od 50,00 evra. Plaćanje je moguće samo putem eps-a na mreži ili kreditne kartice (Visa / Mastercard). Iznos od 50,00 evra mora biti primljen najkasnije do 15. maja 2018. godine. Informacije o računu dostupne su u alatu za registraciju. Obavezno proverite nakon uplate ako se prikaže potvrda o plaćanju.

Moguće je, ali ne i obavezno, podnošenje motivacionog pisma prilikom registracije. Pogledajte korak 1 procedure prijema.

2.) Odluka o postupku prijema, 17. maj 2018.

Svi podnosioci prijava će 17. maja 2018. godine dobiti e-mail poruke o tome da li će se postupak prijema obaviti. Ako je broj registracija veći od broja raspoloživih studijskih mesta, postupak prijema biće započet. Pogledajte proceduru implementacije, nivo 1. Ako je registrovanih manje od raspoloživih studijskih mesta, prijemni ispit će biti otkazan. Odobrenje se može izvršiti u ovom slučaju od 03. jula 2018.

Prilikom izvođenja procedure:

Korak 1: motivaciono pismo od 17. maja do 31. maja 2018.

Pošaljite motivaciono pismo u online do 31. maja 2018. (ponoć), ako to nije učinjeno pri registraciji. Imajte na umu informacije o motivacionom pismu.

Informacije o motivacionom pismu

Nakon 31. maja 2018. godine, svi podnosioci prijava će putem e-maila dobiti informacije o tome da li će se izvršiti druga faza postupka prijema. Ako je broj podnetih motivacionih pisma veći od broja raspoloživih studijskih mesta, prijemni ispit će se voditi. Pogledajte korak 2, prijemni ispit, u sledećem paragrafu. Ako je podneto manje motivacionih pisama, prijemnog ispita neće biti. Odobrenje se može izvršiti u ovom slučaju od 03. jula 2018.

Korak 2: prijemni ispit, 10. jul 2018.

Prijemni ispit održaće se 10. jula 2018. E-mail će biti dostavljen svim kandidatima o tačnom mjestu ispitivanja, vremenu ispita i modalitetima ispitivanja.

Informacije o prijemnom ispitu: dostupno uskoro!

Važne napomene o postupku prijema:

Celokupni postupak prijema se vodi na nemačkom jeziku. Ovo se odnosi i na komunikaciju sa podnosiocem prijave i na pismo o motivaciji i prijemni ispit. Dakle, odgovarajuće znanje nemačkog jezika je preduslov za učešće u postupku prijema.

Sledeće grupe su isključene iz učešća u postupku prijema:

  • Kandidati koji su već bili primljeni na program Bachelor iz ekonomije i društvenih nauka u WU (upisani / ponovo registrovani).
  • Kandidati sa invaliditetom koji pokazuju stepen invalidnosti od najmanje 50% (invalidska kartica Federalne kancelarije za socijalnu zaštitu), ako invalidnost onemogućava pismeni ispit. Da biste to razjasnili, obratite se direktno osobi WU-a za osobe sa invaliditetom.

 

Informacije o prijemu na studije

Prijem na univerzitet zahteva ne samo uspješan završetak procedure prijema, već i ispunjavanje formalnih uslova za prijem. Obavestite se uskoro o neophodnim koracima i dokumentima.

PRIJEM NA STUDIJE

Studenti koji započnu svoje osnovne studije iz ekonomije i društvenih nauka u WU u akademskoj 2018/19. Godini, na početku studije dobijaju početni paket za ekvivalent takse za upis.