Драги заинтересовани будући студенти,

Oвим чланком желимо да вас обавестимо о новинама које су донете на Бечком универзитету , које се уводе од летњег семестра 2019. године.

Новине су везане искључиво за услове при пријављивању на факултет и то: Услов немачког језика ( мењање дипломе као доказа знања немачког језика при пријави на Бечки универзитет), као и увођење додатних пријемних испита за одређене смерове.

 • Од летњег семестра 2019. кандидати који се пријављују на ванредан студијски програм који је на немачком језику, при пријави морају већ да поседују доказ о А2 нивоу знања;
 • Уколико се пријављују на редован студијски програм морају да поседују доказ о C1 нивоу знања.

Следећи сертификати су признати при пријави:

 • A2:
  Österreichisches Sprachdiplom – A2 (ÖSD Zertifikat A2, ZA2);
  Goethe Institut – Goethe Zertifikat A2;
  Тelc Deutsch – A2; Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe I – DSD I;
  Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) – ÖIF Test (A2);
  Sprachenzentrum einer österreichischen Universität – erfolgreich abgelegte Prüfung auf dem Niveau A2.
 • C1:
  Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD Zertifikat C1, bisher: C1 Oberstufe Deutsch;
  Goethe Institut – Goethe Zertifikat C1;
  Telc Deutsch „C1 Hochschule“;
  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer StudienwerberInnen DSH2;
  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz DSD II;
  Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF), mindestens Niveau TDN 4 in allen Teilen;
  Sprachenzentrum der Universität Wien – Kurs und erfolgreich abgelegte Prüfung auf dem Niveau C1/2.

Више информација о томе можете погледати овде.

Након споразума Министарства просвете одлучено је да ће пријемни испити бити уведени за додатних седам смерова и то:

 • Транскултурална комуникација (Transkulturelle Kommunikation)
 • Енглеске и америчке студије (English and American Studies)
 • Хемија (Chemie)
 • Право (Rechtswissenschaften)
 • Социологија (Soziologie)
 • Политичке науке (Politikwissenschaft)
 • Културна и социјална антропологија (Kultur- und Sozialanthropologie)

Више информација можете пронаћи овде.

Такође треба обратити пажњу на рокове који су задати при пријављивању на одређене смерове са пријемним испитом.

За основне академске студије постоје два крајња рока за пријаву и то:

01.03. – 15.05.

 • Прaво (Rechtswissenschaft)
 • Економија (Betriebswirtschaft)
 • Интернационална економија (Internationale Betriebswirtschaft)
 • Наука о народној привреди (Volkswirtschaft)
 • Информатика (Informatik)
 • Економска информатика (Wirtschaftsinformatik)
 • Публицистика и комуникологија (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft)
 • Енглеске и америчке студије (English and American Studies)
 • Хемија (Chemie 

01.03. – 15.07.

 • Наставничка професија (Lehramt)
 • Психологија (Psychologie)
 • Социологија (Soziologie)
 • Политичке науке (Politikwissenschaft)
 • Културна и социјална антропологија (Kultur- und Sozialanthropologie)
 • Транскултурална комуникација (Transkulturelle Kommunikation)
 • Биологија (Biologie)
 • Фармација (Pharmazie)
 • Наука о исхрани (Ernährungswissenschaften)
 • Наука о спорту (Sportwissenschaft)

 

За специјалистичке академске студије (Мастер):

 

 • Комуникологија (Communication Science)
 • Развој и откриће дрога (Drug Discovery and Development)
 • Источноазијска економија и друштво (Ecos – East Asian Economy and Society (Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens))
 • Екологија (Environmental Sciences)
 • Биолошка еволуција система (Evolutionary Systems Biology)
 • Средњеевропски интердисциплинарни магистарски програм из когнитивне науке (Middle European interdisciplinary master’s Programme in Kognitive Science)
 • Физика Земље / Геофизика (Physics of the Earth (Geophysics)
 • Психологија (Psychologie)
 • Наука-технологија-друштво (Science-Technology-Society)
 • Филозофија са економијом (Philosophy and Economics)

 

Више информација о пријемним испитима на одређене смерове можете пронаћи овде.

 

Свим будућим студентима желимо пуно среће како при упису тако и током студија!

 

Медијски сектор – Осси Беч,
Ена Стефановић

Извор слике/Photo source: Universität Wien