Dragi studenti,
prenosimo vam još jednu novinu i veoma važno obaveštenje za sve zainteresovane za diplomske kao i master studije na Bečkom Univerzitetu.

Da biste se upisali na jedan od programa diplomskih i master studija koje nudi Bečki Univerzitet, od zimskog semestra 2018/19. godine moraćete da dokažete veštine nemačkog jezika na nivou C1 kako biste bili primljeni.

Ovo važi i za sve one koji su već primili pismo za prijem sa Univerziteta, ali još uvijek nisu primljeni (npr. Zato što ste pohađali kurs na VWU-u ili još niste mogli početi sa svojim programom).

Imajte na umu sledeću odredbu koja važi od leta 2017. godine: Ako ste se ikada prijavili za kurs nemačkog jezika na pripremnom programu Univerziteta u Beču, moraćete položiti dodatni ispit na nemačkom jeziku (Ergänzungsprüfung Deutsch, EPD ) u VWU. U ovom slučaju, ostali nemački sertifikati ne mogu biti prihvaćeni – ni na Univerzitetu u Beču niti u MA 35 (u slučaju da vam je potrebna boravišna dozvola).

Više informacija na linku.

Medijski sektor OSSI – Beč
Srđan Mojić