wien_GER

 

ma35Jedna od najvećih obaveza i briga stranim studentima u Austriji bez sumnje jeste jednogodišnje podnošenje zahteva za vizu. Pored uplate školarine ili kursa, plaćanja smeštaja i drugih obaveza, srpski studenti moraju da vode račna i o tome da svake godine na vreme produže svoju boravišnu dozvolu. S obzirom na to da su uslovi za dobijanje vize često podložni zakonskim promenama, treba se na vreme informisati o svim potrebnim dokumentima. U nastavku teksta možete pronaći sve važeće informacije i uslove koji su na snazi od 1. januara 2015. godine.

 

Potrebna dokumentacija za prvo podnošenje zahteva:

▪ Popunjen formular, koji se može preuzeti na sledećem linku. Formular možete takođe popuniti pri odlasku u magistrat, gde ćete moći da nađete besplatan primerak;

▪ Važeći pasoš;

▪ Izvod iz matične knjige rođenih;

▪ Jedna fotografija za biometrijski pasoš (3,5 x 4,5 cm), koja ne sme biti starija od 6 meseci;

▪ Potvrda o prijavi boravka (Meldezettel);

▪ Dokaz o mestu boravka tj. ugovor iz studentskog doma ili o iznajmljivanju stana. Ukoliko iznajmljujete stan ili pak živite kod prijatelja, neophodno je da vam stanodavac odnosno nosilac ugovora ispuni sledeći obrazac (Wohnrechtsvereinbarung);

  • Potvrda o prijemu na studije (Zulassungsbescheid),  odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Ukoliko je student vanredan, treba da priloži potvrdu o pohađanju kursa nemačkog jezika;

▪ Potvrda o nekažnjavanju iz zemlje porekla, koja ne sme biti starija od 6 meseci;

▪ Dokaz o zdravstvenom osiguranju. Primere osiguravajućih kuća možete naći ovde.

▪ Dokaz o obezbeđenim sredstvima za život, kao i potvrdu o poreklu novca:

1)     Ispod 24 godine –502,24 € mesečno

2)     Iznad 24 godine – 909,42 € mesečno

U zavisnosti od toga koliko imate godina, cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci.

Zahtev za studentsku vizu se mora podneti lično. Ukoliko ne vladate dobro nemačkim jezikom, imate pravo da povedete jednog prevodioca ili osobu od vašeg poverenja koja dobro vlada jezikom. Osim toga, sa službenicima u magistratu možete komunicirati i na engleskom jeziku.

Navedena dokumenta se predaju u kopijama, ali je neophodno da na uvid priložite i originalna dokumenta.

Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku se moraju prevesti od strane sudskog prevodioca i overiti.

Sledeća dokumenta zahtevaju diplomatsku overu ili apostil pečat (ukoliko ih posedujete):

  • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nemate internacionalni);
  • Izvod iz matične knjige venčanih;
  • Potvrda o razvodu braka;

Prvi zahtev za vizu se podnosi u Magistratu 35 (MA 35) na sledećoj adresi: Dresdner Straße 93, 1200 Wien

Magistrat 35 je otvoren svim radnim danima od 8 do 12 časova, osim sredom. Četvrtkom, pored jutarnjih časova, imate mogućnost da podnesete vaš prvi zahtev za vizu i od 15:30 do 17:30 časova.

Do magistrata možete doći tramvajem br. 2, autobuskim linijama 5A ili 37A, naziv stajališta je Traisengasse, kao i metroom U6 – Dresdner Straße.

Po novom zakonu, koji stupa na snagu 1. septembra 2018. godine, odluku o dobijanju studentske vize nadležne institucije moraju da donesu u roku od 90 dana od dana predavanja zahteva.

Podnošenje zahteva za studentsku vizu se plaća, a ukupna cena iznosi 120€.

Napomena: u određenim slučajevima se od vas mogu tražiti i dodatna dokumenta kao što su: kopije svih strana pasoša, potvrdu o poreklu novca na računu (napismena potvrda od roditelja, kao i njihovi podaci, koji potvrđuju finansiranje svoje dece za određenu sumu) i u retkim slučajevima platnu listu osobe koja finansira studenta.

Kada se viza produžava?

Zahtev za produženje vize se najranije može podneti tri meseca pre njenog isteka, a najkasnije dan pre njenog isteka. U slučaju da ste bili sprečni da vizu produžite na vreme, vaš zahtev se, ipak, može normalno produžiti ukoliko dokažete da ste iz opravdanih razloga bili sprečni da to učnite na vreme (npr. opravdanje od lekara). U tom slučaju imate rok od dve nedelje da podnesete zahtev sa svim neophodnim dokumentima. Svaka produžena studentska viza važi godinu dana.

Gde se viza produžava?

U zavisnosti od toga u kom bečkom okrugu stanujete, zahtev za produženje vize možete podneti u centrali MA 35 na jednoj od sledećih adresa:

▪ MA 35 za 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. bečki okrug:

Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien;

▪ MA 35 za 2., 21. i 22. bečki okrug:

Meiereistraße 7, 1020 Wien;

▪ MA 35 za 3., 11. i 20. bečki okrug:

Winarskystraße 12, (prizemlje), 1200 Wien;

▪ MA 35 za 12., 13., 15., i 23. bečki okrug:

Hietzinger Kai 1-3, ulaz 1., 1130 Wien;

▪ MA 35 za 10. i 14. bečki okrug:

Hietzinger Kai 1-3, 1130 Wien;;

▪ MA 35 za 16., 17., 18. i 19. bečki okrug:

Richard-Wagner-Platz 19, 1160 Wien;

Centrale su otvorene svim radnim danima od 8 do 12 časova, osim sredom. Četvrtkom, pored jutarnjih časova, imate mogućnost da podnesete zahtev za produženje vize i od 15:30 do 17:30h.

 

Potrebna dokumentacija za produženje vize:

▪ Popunjen formular, koji se može preuzeti na sledećem linku;

▪ Važeći pasoš;

▪ Dokaz o postignutom uspehu na studijama u proteklih godinu dana, (Studienerfolgsnachweis), koji podrazumeva najmanje 16 ECTS bodova tj. 8 semestralnih sati, kao i potvrdu o studiranju, odnosno (Studienblatt) i (Studienbestätigung) . Za one koji su pohađali kurs i još uvek nisu krenuli na predavanja, potreban je sertifikat o položenom ispitu iz nemačkog jezika ili potvrda o daljem pohađanju kursa nemačkog jezika;

▪ Jedna fotografija za biometrijski pasoš (3,5 x 4,5 cm), koja ne sme biti starija od 6 meseci;

▪ Dokaz o mestu boravka tj. ugovor iz studentskog doma ili o iznajmljivanju stana. Ukoliko iznajmljujete stan ili pak živite kod prijatelja, neophodno je da vam stanodavac odnosno nosilac ugovora ispuni sledeći obrazac (Wohnrechtsvereinbarung);

▪ Dokaz o zdravstvenom osiguranju;

▪ Dokaz o obezbeđenim sredstvima za život:

1)     Ispod 24 godine – 502,24 € mesečno

2)     Iznad 24 godine – 909,42 € mesečno

U zavinosti od toga koliko imate godina, cifru treba pomnožiti sa 12 meseci i dobijeni iznos dokazati izvodom iz vašeg računa u banci.

  •  Dokaz o visini troškova stanovanja i režija (npr. potvrda o plaćanju 3 poslednje kirije);
  • Ukoliko ste u radnom odnosu, sa već navedenom dokumentacijom je potrebno predati: Dozvolu o radu (Beschäftigungsbewiligung) i poslednja 3 izvoda plate (Lohnzettel).
  • Dokaz o nepostojanju otvorenih kredita. Potvrdu možete dobiti na sledećem sajtu.

Navedena dokumenta se predaju u kopijama, ali je neophodno na uvid priložiti i originalna dokumenta.

Podnošenje zahteva za produženje studentske vize se plaća, a ukupna cena iznosi 120 €.

U slučaju da je student/studentkinja oženjen/udata, postoji mogućnost da bračni partner podnese zahtev za boravišnu dozvolu pod nazivom „Familiengemeinschaft Studentˮ.

Dokumenta koja nisu na nemačkom jeziku se moraju prevesti od strane sudskog prevodioca i overiti.

Sledeća dokumenta zahtevaju diplomatsku overu ili apostil pečat (ukoliko ih posedujete):

  • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nemate internacionalni);
  • Izvod iz matične knjige venčanih;
  • Potvrda o razvodu braka;

Nakon završenih studija u Austriji možete produžiti vizu u trajanju od 12 meseci u svrhu traženja posla. Naravno, za ovu vizu morate produžiti pre isteka stare vize.

Više informacija o studentskoj vizi možete naći na sajtu magistrata.

 

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč