wien_GER

 

ma35

Једна од највећих обавеза и брига страним студентима у Аустрији без сумње јесте једногодишње подношење захтева за визу. Поред уплате школарине или курса, плаћања смештаја и других обавеза, српски студенти морају да воде рачна и о томе да сваке године на време продуже своју боравишну дозволу. С обзиром на то да су услови за добијање визе често подложни законским променама, треба се на време информисати о свим потребним документима. У наставку текста можете пронаћи све важеће информације и услове који су на снази с даном 1. новембра 2023. године.

 

Студентска виза у Аустрији траје 12 месеци. Захтев за продужавање се мора предати пре него што виза истекне, закључно са послењним даном трајања, а најраније 3 месеца пре датума истека важеће визе.
Уколико пасош истиче пре него потенцијална виза, издаје се виза која важи до истека пасоша.
Након завршетка студија могуће је продужити студентску визу на још максимално 12 месеци у циљу проналаска посла или оснивања предузећа.

Потребна документација за прво подношење захтева:

 • Попуњен формулар, који се може преузети овде (B – Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige). Формулар можете такође попунити при одласку у магистрат, где ћете моћи да нађете бесплатан примерак;
 • Важећи пасош и копија(за прву визу – страницe са личним подацима и све са печатима);
 • Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу;
 • Једна фотографија за биометријски пасош (3,5 џ 4,5 цм), која не сме бити старија од 6 месеци;
 • Потврда о пријави боравка (Meldezettel);
 • Доказ о месту боравка тј. уговор из студентског дома или о изнајмљивању стана. Уколико изнајмљујете стан или пак живите код пријатеља, неопходно је да вам станодавац односно носилац уговора испуни следећи образац (F – Wohnrechtsvereinbarung);
 • Потврда о пријему на студије (Zulassungsbescheid),  односно (Studienblatt) i (Studienbestätigung). Уколико је студент ванредан, треба да приложи потврду о похађању курса немачког језика;
 • Потврда о некажњавању из земље порекла, која не сме бити старија од 6 месеци (само за прву визу);
 • Доказ о здравственом осигурању. Примере осигуравајућих кућа можете наћи oвде.
 • Доказ о обезбеђеним средствима за живот (пасус Gesicherter Lebensunterhalt), као и потврду о пореклу новца:

У зависности од тога колико имате година, цифру треба помножити са 12 месеци и добијени износ доказати изводом из вашег рачуна у банци.

Захтев за студентску визу се мора поднети лично. Уколико не владате добро немачким језиком, имате право да поведете једног преводиоца или особу од вашег поверења која добро влада језиком. Осим тога, са службеницима у магистрату можете комуницирати и на енглеском језику.

Наведена документа се предају у копијама, али је неопходно да на увид приложите и оригинална документа.

Документа која нису на немачком језику се морају превести од стране судског преводиоца и оверити.

Искључиво следећа документа захтевају дипломатску оверу или апостил печат (уколико их поседујете):

 • Извод из матичне књиге рођених (уколико немате интернационални);
 • Извод из матичне књиге венчаних;
 • Потврда о разводу брака;

Први захтев за визу се подноси у Магистрату 35 (МА 35) на адреси Dresdner Straße 93, 1200 Wien.

По закону, одлуку о добијању студентске визе надлежне институције морају да донесу у року од 90 дана од дана предавања захтева.

Подношење захтева за студентску визу се плаћа, а укупна цена износи између 160 и 174,30 €.

Напомена: у одређеним случајевима се од вас могу тражити и додатна документа као што су: копије свих страна пасоша, потврду о пореклу новца на рачуну (написмена потврда од родитеља, као и њихови подаци, који потврђују финансирање своје деце за одређену суму) и у ретким случајевима платну листу особе која финансира студента.

Када се виза продужава?
Захтев за продужење визе се најраније може поднети три месеца пре њеног истека, а најкасније дан пре њеног истека. У случају да сте били спречни да визу продужите на време, ваш захтев се, ипак, може нормално продужити уколико докажете да сте из оправданих разлога били спречни да то учните на време (нпр. оправдање од лекара). У том случају имате рок од две недеље да поднесете захтев са свим неопходним документима. Свака продужена студентска виза важи годину дана.

Где се виза продужава?
У зависности од тога у ком бечком округу станујете, захтев за продужење визе можете поднети у централи МА 35 на једној од следећих адреса:

▪ MA 35 за 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. бечки округ:

Zelinkagasse 9,1. Stock, 1010 Wien;

Термин се заказује овде;

▪ MA 35 за 2., 21. i 22. бечки округ:

Meiereistraße 7, Sektor E, 1. Stock, 1020 Wien;

Термин се заказује овде;

▪ MA 35 за 3., 11. i 20. бечки округ:

Winarskystraße 12, Erdgeschoss, 1200 Wien;

Термин се заказује овде;

▪ MA 35 за 12., 13., 15., i 23. бечки округ:

Hietzinger Kai 1-3, Stiege 1, 1. Stock, 1130 Wien;

Термин можете заказати овде;

▪ MA 35 зa 10. i 14. бечки округ:

Hietzinger Kai 1-3, Stiege 1, 1. Stock, 1130 Wien;

Термин можете заказати овде;

▪ MA 35 за 16., 17., 18. i 19. бечки округ:

Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, 1160 Wien;

Термин можете заказати овде;

Централе су отворене свим радним данима од 8 до 12 часова, осим средом. Четвртком, поред јутарњих часова, имате могућност да поднесете захтев за продужење визе и од 15:30 до 17:30 часова.

Потребна документација за продужење визе:

 • Попуњен формулар, који се може преузети на следећем линку (B – Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige);
 • Важећи пасош;
 • Доказ о постигнутом успеху на студијама у протеклој школској години (задњи протекли период 01.10 – 30.09.), (Studienerfolgsnachweis), који подразумева најмање 16 ЕЦТС бодова тј. 8 семестралних сати, као и потврду о студирању, односно (Studienblatt) и (Studienbestätigung) . За оне који су похађали курс и још увек нису кренули на предавања, потребан је сертификат о положеном испиту из немачког језика или потврда о даљем похађању курса немачког језика;
 • Једна фотографија за биометријски пасош (3,5 x 4,5 цм), која не сме бити старија од 6 месеци;
 • Доказ о месту боравка тј. уговор из студентског дома или о изнајмљивању стана. Уколико изнајмљујете стан или пак живите код пријатеља, неопходно је да вам станодавац односно носилац уговора испуни образац доступан на линку (F – Wohnrechtsvereinbarung);
 • Доказ о здравственом осигурању;
 • Потврда о пријави боравка –  (Meldezettel);
 • Доказ о обезбеђеним средствима за живот (у завиности од тога колико имате година, цифру треба помножити са 12 месеци и добијени износ доказати изводом из вашег рачуна у банци.)
 • Доказ о висини трошкова становања и режија (нпр. потврда о плаћању 3 последње кирије);
 • Уколико сте у радном односу, са већ наведеном документацијом је потребно предати: Дозволу о раду (Beschäftigungsbewiligung) и последња 3 извода плате (Lohnzettel).
 • Доказ о непостојању отворених кредита. Потврду можете добити на следећем сајту.

Наведена документа се предају у копијама, али је неопходно на увид приложити и оригинална документа.

Подношење захтева за продужење студентске визе се плаћа, а укупна цена износиизмеђу 160 и 174,30 €.

У случају да је студент/студенткиња ожењен/удата, постоји могућност да брачни партнер поднесе захтев за боравишну дозволу под називом „Familiengemeinschaft – Studentˮ.

Документа која нису на немачком језику се морају превести од стране судског преводиоца и оверити.

Следећа документа захтевају дипломатску оверу или апостил печат (уколико их поседујете):

 • Извод из матичне књиге венчаних;
 • Потврда о разводу брака;

Након завршених студија у Аустрији можете продужити визу у трајању од 12 месеци у сврху тражења посла. Наравно, за ову визу морате продужити пре истека старе визе.

Више информација о студентској визи можете наћи на сајту магистрата.

 

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч