Poljoprivredni univerzitet u Beču (Universität für Bodenkultur in Wien) je ustanova sa dugogodišnjom tradicijom koja veliku pažnju posvećuje obrazovanju i istraživanju u skladu sa savremenim ekološkim uslovima koji znače, pre svega, korišćenje prirodnih, obnovljivih resursa. BOKU ima misiju da, kroz obrazovne programe iz različitih oblasti, obezbedi zdravu životnu sredinu za buduće generacije. Povezujući ekonomiju, tehnologiju i prirodne nauke, ovaj univerzitet pruža praktična znanja i veštine u skladu sa ekološkim potreba savremenog društva.

BOKU nudi svojim budućim studentima veliki broj osnovnih, master i doktorskih studijskih programa.

Osnovne (Bachelor) studije:

 • Osnovne studije tehnologije životnih namirnica i biotehnologije (Bachelorstudium Lebensmittel- und Biotechnologie)
 • Osnovne studije urbanizma i prostornog planiranja (Bachelorstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitectur)
 • Osnovne studije šumarstva (Bachelorstudium Forstwirtschaft)
 • Osnovne studije tehnologije prerade drveta (Bachelorstudium Holz- und Naturfasertechnologie)
 • Osnovne studije menadžmenta prirodne sredine i prirodnih resursa (Bachelorstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement)
 • Osnovne studije agrarnih nauka (Bachelorstudium Agrarwissenschaften)
 • Osnovne studije veterine za konje (Bachelorstudium Pferdwissenschaften)
 • Osnovne studije vodoprivrede (Bachelorstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

 

Master studije na nemačkom jeziku:

 • Master studije zoologije i menadžmenta zoologije (Masterstudium Wildtierölogie und Wildtiermanagmement)
 • Master studije nauke i tehnologije životnih namirnica (Masterstudium Lebensmittelwissenschaften und -technologie)
 • Master studije biotehnologije (Masterstudium Biotechnologie)
 • Master studije urbanizma i prostornog planiranja (Masterstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur)
 • Master studije fitomedizine (Masterstudium Phytomedizin)
 • Master studije šumarstva (Masterstudium Forstwissenschaften)
 • Master studije tehnologije i menadžmenta prerade drveta (Masterstudium Holztechnologie und Management)
 • Master studije menadžmenta prirodne sredine i prirodnih resursa (Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement)
 • Master studije vodoprivrede (Masterstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
 • Master studije nauke o korisnim biljkama (Masterstudium Nutztierwissenschaften)
 • Master studije nauke o korisnim životinjama (Masterstudium Nutzpflanzwissenschaften)
 • Master studije agrarne industrije i industrije prehrambenih proizvoda (Masterstudium Agrar- und Ernährungswirtschaft)
 • Master studije tekstilne i energetske upotrebe prirodnih sirovina (Masterstudium Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe – NAWARO)
 • Master studije alpskih prirodnih nepogoda, bujica i zaštite od lavina (Masterstudium Alpine Naturgefahren/Wilbach-u.Lawinenverbauuung)
 • Master studije organskih agrikulturnih sistema i agroekologije (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic)

Master studije na engleskom jeziku:

 • Master studije planinskog šumarstva (Masterstudium Mountain Forestry)
 • Master studije menadžmenta vode i inženjerstva prirodne sredine (Masterstudium Water Management and Envirnomental Engineering)
 • Master studije primenjene limnologije (Masterstudium Applied Limnology)
 • Master studije organskih agrikulturnih sistema i agroekologije (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic)

Internacionalne master studije:

 • Master studije menadžmenta prirodnih resursa i ekološkog inženjerstva (Masterstudium Natural Resources Management and Ecological Engineering)
 • Master studije primenjene limnologije (Masterstudium Applied Limnology)
 • Master studije nauka prirodne sredine – zemljište, voda i biodiverzitet (Masterstudium Environmental Sciences – Soil, Water and Biodiversity (ENVEURO))
 • Master studije uzgoja životinja i genetike (Masterstudium DDP EM in Animal Breeding and Genetics)
 • Master studije bezbednosti u lancu ishrane (Masterstudium Safety in the Food Chain)
 • Master studije evropskog šumarstva (Masterstudium DDP MCs European Forestry)
 • Master studije hortikulturnih nauka (Masterstudium Horticultural Sciences)
 • Master studije tekstilne i energetske upotrebe prirodnih sirovina (Masterstudium Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe – NAWARO)
 • Master studije vinogradarstva i enologije (Masterstudium Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft)
 • Master studije organskih agrikulturnih sistema i agroekologije (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic))
 • Master studije održivosti u agrikulturi i proizvodnji i tehnologiji hrane u dunavskoj regiji (Masterstudium Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region)

Doktorske studije:

 • Doktorske studije socijalnih i ekonomskih nauka (Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften)
 • Doktorske studije poljoprivrede (Doktoratsstudium der Bodenkultur)
 • Doktorske (PhD) studije biomolekularne tehnologije proteina (PhD-Studium Biomolecular Technology of Proteins (BioTop))
 • Internacionalne doktorske studije nanobiotehnologije (Doktoratsstudium International Graduate School in Nanobiotechnology (IGS-NanoBio))

 

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč