Пољопривредни универзитет у Бечу (Universität für Bodenkultur in Wien) је установа са дугогодишњом традицијом која велику пажњу посвећује образовању и истраживању у складу са савременим еколошким условима који значе, пре свега, коришћење природних, обновљивих ресурса. БОКУ има мисију да, кроз образовне програме из различитих области, обезбеди здраву животну средину за будуће генерације. Повезујући економију, технологију и природне науке, овај универзитет пружа практична знања и вештине у складу са еколошким потреба савременог друштва.

БОКУ нуди својим будућим студентима велики број основних, мастер и докторских студијских програма.

Основне (Bachelor) студије:

 

Мастер студије на немачком језику:

Мастер студије на енглеском језику:

Међународне мастер студије:

Докторске студије:

 

 

Пуно срећe!

Ваш ОССИ – Беч