Пољопривредни универзитет у Бечу (Universität für Bodenkultur in Wien) је установа са дугогодишњом традицијом која велику пажњу посвећује образовању и истраживању у складу са савременим еколошким условима који значе, пре свега, коришћење природних, обновљивих ресурса. БОКУ има мисију да, кроз образовне програме из различитих области, обезбеди здраву животну средину за будуће генерације. Повезујући економију, технологију и природне науке, овај универзитет пружа практична знања и вештине у складу са еколошким потреба савременог друштва.

БОКУ нуди својим будућим студентима велики број основних, мастер и докторских студијских програма.

Основне (Bachelor) студије:

 • Основне студије технологије животних намирница и биотехнологије (Bachelorstudium Lebensmittel- und Biotechnologie)
 • Основне студије урбанизма и просторног планирања(Bachelorstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitectur)
 • Основне студије шумарства (Bachelorstudium Forstwirtschaft)
 • Основне студије технологије прераде дрвета (Bachelorstudium Holz- und Naturfasertechnologie)
 • Основне студије менаџмента природне средине и природних ресурса (Bachelorstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement)
 • Основне студије аграрних наука (Bachelorstudium Agrarwissenschaften)
 • Основне студије ветерине за коње (Bachelorstudium Pferdwissenschaften)
 • Основне студије водопривреде (Bachelorstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

 

Мастер студије на немачком језику:

 • Мастер студије зоологије и менаџмента зоологије (Masterstudium Wildtierölogie und Wildtiermanagmement)
 • Мастер студије науке и технологије животних намирница (Masterstudium Lebensmittelwissenschaften und -technologie)
 • Мастер студије биотехнологије (Masterstudium Biotechnologie)
 • Мастер студије урбанизма и просторног планирања (Masterstudium Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur)
 • Мастер студије фитомедицине (Masterstudium Phytomedizin)
 • Мастер студије шумарствa (Masterstudium Forstwissenschaften)
 • Мастер студије технологије и менаџмента прераде дрвета (Masterstudium Holztechnologie und Management)
 • Мастер студије менаџмента природне средине и природних ресурса (Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement)
 • Мастер студије водопривреде (Masterstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)
 • Мастер студије науке о корисним биљкама (Masterstudium Nutztierwissenschaften)
 • Мастер студије науке о корисним животињама (Masterstudium Nutzpflanzwissenschaften)
 • Мастер студије аграрне индустрије и индустрије прехрамбених производа (Masterstudium Agrar- und Ernährungswirtschaft)
 • Мастер студије текстилне и енергетске употребе природних сировина (Masterstudium Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe – NAWARO)
 • Мастер студије алпских природних непогода, бујица и заштите од лавина (Masterstudium Alpine Naturgefahren/Wilbach-u.Lawinenverbauuung)
 • Мастер студије органских агрикултурних система и агроекологије (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic)

Мастер студије на енглеском језику:

 • Мастер студије планинског шумарства (Masterstudium Mountain Forestry)
 • Мастер студије менаџмента воде и инжењерства природне средине (Masterstudium Water Management and Envirnomental Engineering)
 • Мастер студије примењене лимнологије (Masterstudium Applied Limnology)
 • Мастер студије органских агрикултурних система и агроекологије (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic)

Интернационалне мастер студије:

 • Мастер студије менаџмента природних ресурса и еколошког инжењерства (Masterstudium Natural Resources Management and Ecological Engineering)
 • Мастер студије примењене лимнологије (Masterstudium Applied Limnology)
 • Мастер студије наука природне средине – земљиште, вода и биодиверзитет (Masterstudium Environmental Sciences – Soil, Water and Biodiversity (ENVEURO))
 • Мастер студије узгоја животиња и генетике (Masterstudium DDP EM in Animal Breeding and Genetics)
 • Мастер студије безбедности у ланцу исхране (Masterstudium Safety in the Food Chain)
 • Мастер студије европског шумарства (Masterstudium DDP MCs European Forestry)
 • Мастер студије хортикултурних наука (Masterstudium Horticultural Sciences)
 • Мастер студије текстилне и енергетске употребе природних сировина (Masterstudium Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe – NAWARO)
 • Мастер студије виноградарства и енологије (Masterstudium Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft)
 • Мастер студије органских агрикултурних система и агроекологије (Masterstudium Organic Agricultural Systems and Agroecology (AgroEco – Organic) und Organic Agricultural Systems and Agroecology (EUR – Organic))
 • Мастер студије одрживости у агрикултури и производњи и технологији хране у дунавској регији (Masterstudium Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region)

Докторске студије:

 • Докторске студије социјалних и економских наука (Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften)
 • Докторске студије пољопривреде (Doktoratsstudium der Bodenkultur)
 • Докторске (PhD) студије биомолекуларне технологије протеина (PhD-Studium Biomolecular Technology of Proteins (BioTop))
 • Интернационалне докторске студије нанобиотехнологије (Doktoratsstudium International Graduate School in Nanobiotechnology (IGS-NanoBio))

 

Пуно срећe!

Ваш ОССИ Беч