Овај текст ће вам дати само опште информације о упису на БОКУ. На следећим линковима се налазе детаљне информације:

Основне студије (за студенте који нису држављани ЕУ);

Мастер студије (за студенте који нису држављани ЕУ);

Докторске студије (за студенте који нису држављани ЕУ).

Упис на студије је могућ само у оквиру општег рока за пријаву (за зимски семестар најкасније до 5. септембра, за летњи семестер најкасније до 5. фебруара).

Први корак је онлајн регистрација где ће се од вас, између осталог, тражити да окачите своју фотографију, која ће се касније, након успешног пријављивања, налазити на вашој студентској легитимацији. Онлајн регистрацију можете обавити на следећем линку.

Помоћ приликом онлајн регистрације можете пронаћи овде.

Упис на основне студије (за студенте који нису држављани ЕУ)

При упису на основне студије се морају предати следећа документа (у оригиналу или у од нотара овереној копији):

  1. Испуњени захтев за упис (Antragsformular);
  2. Диплома о завршеној средњој школи и сведочанство из средње школе;
  3. Потврда о упису на факултет у матичној земљи који одговара студијском смеру на факултету за који се пријављујете;
  4. Диплома о знању немачког језика. Листу признатих диплома можете наћи  на следећем линку.

Упис на мастер студије (за студенте који основне студије нису завршили у Аустрији и који нису држављани ЕУ)

Као и на већини бечких универзитета, и на БОКУ је за пријем на мастер студије неопходно да сте завршили основне студије из сличне или исте области. Осим тога, потребно је приложити следећа документа (у оригиналу или код судског тумача овереној копији):

  1. Испуњен формулар;
  2. Доказ о завршеном првом степену студија, односно диплому;
  3. Транскрипт оцена (са називима и описом предмета и ЕЦТС бодовима);
  4. Доказ о праву на наставак школовања на акредитованој високошколској установи у матичној земљи;
  5. Биографију;
  6. Доказ о познавању енглеског језика, уколико је реч о мастер студијама на енглеском, односно доказ о познавању немачког језика, минимум А1.

Документа можете предати лично у студентској служби која се налази на адреси H11100 Studienservices, Alte WU Augasse, Augasse 2-6, 1090 Wien или поштом на исту адресу.

За грађане земаља које нису чланице Европске Уније школарина износи 726,72 евра по семестру. Студенти који похађају курс немачког језика не морају плаћати школарину, већ само студентску таксу (ÖH-Betrag) у износу од 18,70 евра.

Желимо вам пуно среће!

Ваш ОССИ – Беч