Ovaj tekst će vam dati samo opšte informacije o upisu na BOKU. Na sledećim linkovima se nalaze detaljne informacije:

Osnovne studije (za studente koji nisu državljani EU):

Master studije (za studente koji nisu državljani EU):

Doktorske studije (za studente koji nisu državljani EU):

Upis na studije je moguć samo u okviru opšteg roka za prijavu (za zimski semestar najkasnije do 5. septembra, za letnji semester do najkasnije 5. februara).

Prvi korak je onlajn registracija gde će se od vas, između ostalog, tražiti da okačite svoju fotografiju, koja će se kasnije, nakon uspešnog prijavljivanja, nalaziti na vašoj studentskoj legitimaciji. Onlajn registraciju možete obaviti na sledećem linku.

Pomoć prilikom onlajn registracije možete pronaći ovde.

Upis na osnovne studije (za studente koji nisu državljani EU)

Pri upisu na osnovne studije se moraju predati sledeća dokumenta (u originalu ili u od notara overenoj kopiji):

  1. Ispunjeni zahtev za upis (Antragsformular);
  2. Diploma o završenoj srednjoj školi i svedočanstvo razreda srednje škole;
  3. Potvrda o upisu na fakultet u matičnoj zemlji koji odgovara studijskom smeru na fakultetu za koji aplicirate;
  4. Diploma o znanju nemačkog jezika. Listu priznatih diploma možete naći na sledećem linku.

Upis na master studije (za studente koji osnovne studije nisu završili u Austriji i koji nisu državljani EU)

Kao i na većini bečkih univerziteta, i na BOKU je za prijem na master studije neophodno da ste završili osnovne studije iz slične ili iste oblasti. Osim toga, potrebno je priložiti sledeća dokumenta (u originalu ili kod sudskog tumača overenoj kopiji):

  1. Ispunjen formular (koji možete pronaći na ovom linku www.boku.ac.at/studienservices/themen/zulassung/internationale-vorbildung/masterstudien/zulassung-zu-masterstudien-fuer-nicht-eu-und-ewr-buergerinnen/;
  2. Dokaz o završenom prvom stepenu studija, odnosno diplomu;
  3. Transkript ocena (sa nazivima i opisom predmeta i ETCS bodovima);
  4. Dokaz o pravu na nastavak školovanja na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u matičnoj zemlji;
  5. Biografiju;
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika, ukoliko je reč master studijama na engleskom, odnosno dokaz o poznavanju nemačkog jezika, ukoliko ga posedujete.

Dokumenta možete predati lično u studentskoj službi koja se nalazi na adresi H11100 Studienservices, Alte WU Augasse, Augasse 2-6, 1090 Wien ili poštom na istu adresu.

Za građane zemalja koje nisu članice Evropske Unije školarina iznosi 726,72 evra po semestru. Studenti koji pohađaju kurs nemačkog jezika ne moraju plaćati školarinu, već samo studentsku taksu (ÖH-Betrag) u iznosu od 18,70 evra.

Želimo vam puno sreće!

Vaš OSSI Beč