header_memo

 

Prijava za Univerzitet za ekonomiju

(Zulassung für Wirtschaftsuniversität Wien – WU)

Univerzitet za ekonomiju (WU) nudi bogatu ponudu osnovnih, master i doktorskih studija u oblasti ekonomije. Školarina po semestru za studente iz Srbije, koji su kraći od 5 godina u Beču iznosi 726,72 evra plus dodatak za studentsku službu u visini od oko 18 evra. Ukoliko želite da započnete ili nastavite studije na Univerzitetu za ekonomiju u Beču (WU), procedura je jednostavna i u nekoliko koraka moguća. Navedena procedura, odnosi se isključivo za konkurisanje na osnovne studije. Rok za prijavu na master studije kao i potrebna dokumentacija zavise prvenstveno od vrste master studija i jezika na kom se studije pohađaju (engleski ili nemački). Svi potrebni podaci i rokovi za master studije se mogu naći na web stranici Univerziteta.

Od trenutka kada se vodite kao redovan student Ekonomskog fakulteta u Srbiji ili Pravnog fakulteta, ako ste zainteresovani za prijem na osnovne studije Poslovnog prava (nakon položenog prijemnog ispita i dobijanja indeksa), vaše apliciranje može da počne. Proces upisa na Univerzitet se sastoji iz više koraka:

 1. onlajn registracija;

 2. prijemi ispit;

 3. predaja potrebnih dokumenata i upis.

Onlajn registracija za upis u zimski semestar tekuće godine ili letnji semestar sledeće se može izvršiti u periodu od 15. aprila do 31. maja i sastoji se od ispunjavanja formulara na web stranici i predaje motivacionog pisma u kome se obrazlažu razlozi za upis na Univerzitet za ekonomiju (WU). Napomena: onlajn registracija se obavlja jednom godišnje i bez nje ne može polagati potencijalni prijemni ispit niti izvršiti predaja dokumenata i upis!

Prijemni ispit se polaže samo ako je broj studenata u fazi onlajn registracije premašio maksimalni kapacitet Univerziteta (trenutno 3 764 studenta po godini studiranja). Informacije o eventualnom polaganju prijemnog ispita, datumu i mestu održavanja kao i potrebnoj literaturi se mogu pronaći na veb stranici Univerziteta.

 

Predaja dokumenata i upis za zimski semestar tekuće godine se mogu obaviti:

 • u periodu 16. jula – 20. avgusta tekuće godine ako se prijemni ispit održava;

 • u periodu 17. juna– 05. septembra bez održavanja prijemnog ispita.

Rok za predaju dokumenata i upis za letnji semestar sledeće godine počinje 7. januara i završava se 5. februara nezavisno od polaganja prijemnog ispita, jer se prijemni ispit eventualno polaže u junu/julu godine kada se obavi onlajn registracija.

Neophodna dokumentacija:

 • Aplikacioni formular Univerziteta u Beču, koji možete skinuti sa njihove internet stranice.

 • Potvrda da ste redovan student Ekonomskog fakulteta (Pravnog) u Srbiji, koji dobijate od studentske službe sa vašeg matičnog fakulteta;

 • Svedočanstva iz srednje škole;

 • Maturska diploma, kao dokaz o stečenom srednjem obrazovanju;

 • Dokaz o poznavanju i vladanju nemačkog jezika, nivo B2. Od zimskog semestra 2013/2014 je poznavanje nemačkog jezika i potvrda o B2 nivou neophodna za upis! Više ne postoji mogućnost upisa na Univerzitet i naknadnog učenja jezika na jednim od kurseva!;

 • Lična biografija (CV);

 • Kopija prve strane pasoša;

Sva navedena dokumenta, koja su na srpskom jeziku, dužni ste da kod sudskog tumača u Srbiji prevedete na nemački jezik i overite kod istog, te ih zajedno sa aplikacionim formularom, koji ste skinuli sa interneta, donesete lično ili poštanskim putem pošaljete na adresu Univerziteta za ekonomiju u Beču :

WU

Wirtschafstuniversität Wien / Vienna University of Economics and Business

Study Service Center – Studienzulassung / Admissions

Welthandelsplatz 1

1020 Vienna

Austria

Odgovor sa Univerziteta stići će vam na kućnu adresu u roku od 4-6 nedelja.

Za sve ostale informacije, možete posetiti sajt fakulteta ili ukoliko imate dodatna pitanja, možete nam se obratiti putem OSSI Beč mejla ili na našoj Fejzbuk stranici.

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč

feet_memo

[wpdm_file id=3]