Participacija studenata jedna je od polaznih osnova Bolonjskog procesa i uspešnog reformisanja sistema visokog obrazovanja!

S tim u vezi, Austrijska studentska unija (Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft – ÖH) već dugi niz godina aktivno učestvuje u radu visokoškolskih ustanova u Austriji i tretira se kao ravnopravni partner zajedno sa državom i profesorima.

Članovi ÖH u organima visokoobrazovnih ustanova u Austriji imaju pravo glasa po svim pitanjima koja se tiču studenata, kvaliteta nastave i sprovođenja reforme nastavnog procesa. Kao predstavničko telo studenata na univerzitetima i visokim školama, ÖH  za cilj prvenstveno ima ostvarenje prava i zaštitu interesa studenata. Osim zastupanja interesa studenata, ÖH pruža kompetento savetovanje tokom celih studija, ali i učešće na mnogobrojnim projektima, od kojih studenti imaju direktne koristi.

Pravo da bira i bude biran u ÖH ima svaki upisani student, a ovogodišnji izbori zakazani su za 19.-21. maj 2015. godine.

Mandat izabranih rukovodećih članova trajaće dve godine.

Budžet Unije dopunjuje se dodatkom koji studenti svakog semestra uplaćuju uz svoju školarinu, a koji iznosi 18,70€ (ÖH-Beitrag).

S obzirom na to da svako od nas uplaćuje ovaj dodatak za Studentsku zajednicu Austrije, veoma je važno da damo svoj glas!

Razlozi zašto bi trebalo izaći na glasanje:

 

  1. Zato što su kompetentno savetovanje i aktivnosti ÖH mogući samo kroz dobro odabrane članove.
  2. Zato što je svaki glas važan.
  3. Zato što je ÖH bezkompromisno na strani studenata.
  4. Zato što je politička klima povoljna za studente samo ako ÖH može da se bori za prava studenata.
  5. Zato što onaj ko nije glasao – posle nema pravo glasa!

Listu kandidata, kao i detaljne informacije o predstojećim izborima mogu se pronaći ovde: wahl.oeh.ac.at.

Detaljnije informacije: http://www.oeh.ac.at/fileadmin/user_upload/pdf/oeffref/OEH-Wahl_2015/Factsheet_O__HWahl15_bks.pdf

Facebook event: https://www.facebook.com/events/338085246402375/

Vidimo se 19.-21. maja na izborima!

 

OSSI Beč vam želi uspešan početak radne nedelje!