Поштовани чланови,

овом приликом вас позивамо да учествујете у раду генералне скупштине Организације српских студената у иностранству у складу са § 10 ставом 1 Статута Организације, која ће се одржати “онлајн” датума 18.08.2021. године. Приједлог дневног реда је следећи:

  1. Представљање извјештаја о раду на основу § 7 става 4 Статута Организације,
  2. Представљање финансијског извјештаја потврђеног од стране ревизора на основу § 7 ставова 4 и 5 Статута Организације,
  3. Избори за чланове Управног одбора (7 чланова: предсједник, потпредсједник, генерални секретар, финансијски референт, повјереник за академска питања, повереник за спољна питања и координатор медијског сектора) на основу §11 става 7 Статута Организације,
  4. Избори за ревизоре (2 ревизорска места) на основу §16 става 1 Статута Организације.

НАПОМЕНА: Према одредбама Статута, право гласа (право да бира) има сваки регистровани члан Организације, док право гласа и кандидатуре (право да бира и буде биран) има сваки активни члан Организације.

Материјал за сjедницу, у складу са одредбама Статута, биће достављен најкасније 15.08.2021. године.

Све своје приједлоге измјена и допуна дневног реда као и кандидатуре можете слати на slavisa.boskovic@ossaw.at најкасније до (али не и укључујући) 15.08.2021. године.

Срдачан поздрав,

Ваш ОССИ-Беч