wien_GER

Упис на Високу пословну школу струковних студија

Lauder Business School

 

Висока пословна школа LBS (Lauder Business School) има у понуди три програма – један програм основних студија (Bachelor) и два мастер програма:

  • International Business Administration (Bachelor)
  • International Management and Leadership (Master)
  • Banking, Finance and Compliance (Master)

 

Lauder_business_schoolОсновне студије трају 6 семестара, од којих је последњи семестар практична обука студената (Professional Practical Training) и у трајању је од најмање 16 недеља. С обзиром на то да се предавања одржавају радним данима, у времену између 8:30 и 21:00 часова, школа не саветује комбиновање рада са студирањем. Студент овим програмом, који му обезбеђује 180 ECTS поена, стиче звање (Academic Degree) Bachelor of Arts.

Мастер студије трају 4 семестра. Предуслов за упис је да студент већ има завршене  основне студије са 180 ECTS поена. Студент овим програмом, који му обезбеђује 120 ECTS поена, стиче звање (Academic Degree) Master of Arts in Business. Након завршених мастер студија, студенти могу уписати докторске студије (PhD).

Сва предавања (и генерално сва писана и усмена комуникација у школи) се одвијају  на енглеском језику. Важно је поменути да доказ о нивоу познавања енглеског језика у виду сертификата (попут TOEFL, IELTS Academic или Cambridge Certificate in Advanced English) не представља услов за упис, већ је довољно показати знање језика у уписном процесу.

Цена школарине по семестру износи 726,72 евра за студенте који не конкуришу са ЕУ документима, а уз тај износ се уплаћује и редовна студентска такса (ÖH Student Tution Fee) од 19,70 евра. Нажалост, школа за сада нуди стипендије само за кандидате са јеврејским пореклом.

Предавања и школска година почињу у октобру месецу, а пријаве за текућу или наредну школску годину се могу слати од средине јануара па надаље. С обзиром на то да школа нема званични рок за пријаву, већ се апликације примају док се не попуне сва места на одређеном програму, најбоље је проверавати стање о слободним местима на званичном сајту школе на: lbs.ac.at/apply/.

Примера ради, за шкоску 2015/16. годину, за основне студије (смер International Business Administration), је пријава почела у децембру 2014. године, а конкурс је био отворен док се слободна места нису попунила.

Контакт особа за пријаву (за све програме) и сва питања везано за упис је Prof. (FH) Mag. (FH) Roksela Miha (roksela.miha@lbs.ac.at), те се са њом могу проверити све недоумице око уписа, рокова и пријемног испита.

Кораци до уписа су исти и за Bachelor и за мастер кандидате. Након електронске пријаве на сајту школе, уписивањем основних података кандитата, кандидат добија повратни мејл од факултета са питањем на које треба да одговори кроз есеј од 500 речи. Питања за кандидате који се пријављују за основне студије су лакша јер се подразумева да кандидати за основне студије доносе са собом мање знања и искуства у односу на кандидате за мастер програм. Есеј се доставља електронском поштом и када есеј буде оцењен, позитивно или негативно, кандидат добија одговор од факултета са следећим корацима.

Уколико је есеј оцењен позитивно, кандидату ће бити затражено да достави скенирану (и наравно преведену) документацију. Документација која се доставља је иста као и за остале факултете. Након провере личне документације, кандидат се позива на интервју и пријемни испит који се може одржати лично, у просторијама школе или путем скајпа.

Пријемни испит се састоји из два дела. Уколико се обавља у просторијама школе, пријемни испит се углавном одвија у групи од 6 до 12 кандидата. Први део је кратак интервју где се очекује да кандидат каже нешто о себи, као и зашто се определио за LBS. Други део је везан за задатак (Case study) који се решава у групи по принципу отворене дискусије у којој учествују само кандидати. Када кандидати дођу до решења са којим су сви сагласни, оно се пријављује комисији и тако се завршава пријемни испит.

За крај, кандидати добијају информацију када могу очекивати коначну одлуку комисије. Обавештење да је кандидат примљен или одбијен добија се електронским путем и на кућну адресу, са свим потребним информацијама о даљим корацима – детаљним упутством за процес добијања студентске визе, као и списак потребне документације за подношење захтева. Школа чак има одговорно лице које кандидату стоји на располагању у току процеса за сва спорна питања.

Надамо се да смо успели да вам приближимо сам процес уписа, а све детаљније информације о програмима и LBS можете пронаћи на lbs.ac.at.

 

 

Будућим студентима Lauder пословне школе, пуно среће!

Ваш ОССИ Беч

 

ossaw_new_foot