Bildergebnis für meduni wien

 

Пријемни испит за Медицински универзитет у Бечу је обично планиран за прву недељу јула месеца. Рок за пријаву пријемног испита почиње у фебруару и завршава се у марту. У мејлу који се добија по интернет регистрацији, објашњени су сви кораци за упис на универзитет.

Пријемни испит за смер Хумана медицина (MedAT-H)

Пријемни испит се састоји из три дела. Сва три дела теста и једна поподневна пауза (како пријемни траје пар сати) су временски детаљно испланирани. Пријемни је веома захтеван и захтева добру припрему. Састоји се из следећих делова:

 • Основно знање потребно за студије медицине (40% бодова) – Састоји се од питања са више могућих тачних одговора (multiple-choice test) у којима се проверава основно предзнање медицински релевантних области као што су биологија, хемија, физика и математика
 • Разумевање текста (10% bodova) – Проверава се вештина читања и разумевања текста
 • Састављање фигура (50% bodova) – Тест се састоји од 4 типа задатака. Сваки задатак је са више понуђених одговора (multiple-choice test) и проверава основне когнитивне способности и вештине, које на основну последњих научних студија представљају битну способност за завршавање Медицинског факултетa:
  • 1. Праћење бројева (разумети законе бројева, закључивати и разумети логично)
  • 2. Памћење и способност запажања (памћење нумеричког, фигуралног и вербалног садржаја и флексибилно служење истим)
  • 3. Састављање фигура (мери се когнитивна способност, визуелна аналитичност и визуелно конструктивна способност)
  • 4.  Математичкоо размишљање (разумевање бројева, когнитивно и математичко описивање проблема)

Пријемни испит за смер Стоматологија (MedAT-Z)

Пријемни испит за овај смер се претежно поклапа са испитом за смер хумане медицине. Разлика је да се уместо провере текста ради провера ручних (мануелних) вештина. Пријемни испит се састоји из три дела:

 • Основно знање потребно за медицинске правце (40% бодова) – Састоји се од питања са више могућих тачних одговора (multiple-choice test) у којима се проверава основно предзнање медицински релевантних области као што су биологија, хемија, физика и математика
 • Ручне (мануелне) вештине (22,5% bodova) – Проверавају се битне и за студирање Стоматологије потребне практичне вештине
 • Когнитивни тест (37,5% bodova) – Тест се састоји од 4 типа задатака са више могућих тачних одговора (multiple-choice test) и проверава основне когнитивне способности и вештине, које на основу последњих научних студија представљају битну ставку/способност за завршавање Медицинског факултета:
 •  1. Праћење бројева (разумети законе бројева, закључивати и разумети логично).

 

Информације о пријемном испиту за овај универзитет можете наћи на следећој интернет презентацији. На истој страници под линком „Testvorbereitung Humanmedizin“ за хуману медицину и „Testvorbeireitung Zahnmedizin“ за стоматологију, могу се наћи вежбе за пријемни испит, којима можете да приступите искључиво вашом лозинком, коју сте добили при регистрацији.

Сви они, који нису положили пријемни испит, могу се следеће године опет пријавити.

Свеске са задацима за вежбање за пријемни испит се могу купити у Facultas Shop-у Währinger Straße у Бечу.

Додатне информације о пријемном испиту можете наћи овде.

Какви типови задатака долазе на тест можете видети овде.

Неке школе такође нуде и приватне припреме за пријемни испит.

  

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч