Bildergebnis für meduni wien

 

Prijemni ispit za Medicinski univerzitet u Beču je obično planiran za prvu nedelju jula meseca. Rok za prijavu prijemnog ispita počinje u februaru i završava se u martu. U mejlu koji se dobija po internet registraciji, objašnjeni su svi koraci za upis na univerzitet.

Prijemni ispit za smer Humana medicina (MedAT-H)

Prijemni ispit se sastoji iz tri dela. Sva tri dela testa i jedna popodnevna pauza (kako prijemni traje par sati) su vremenski detaljno isplanirani. Prijemni je veoma zahtevan i zahteva dobru pripremu. Sastoji se iz sledećih delova:

 • Osnovno znanje potrebno za studije medicine (40% bodova) Sastoji se od pitanja sa više mogućih tačnih odgovora (multiple-choice test) u kojima se proverava osnovno predznanje medicinski relevantnih oblasti kao što su biologija, hemija, fizika i matematika
 • Razumevanje teksta (10% bodova) Proverava se veština čitanja i razumevanja teksta
 • Sastavljanje figura (50% bodova) Test se sastoji od 4 tipa zadataka. Svaki zadatak je sa više ponudjenih odgovora (multiple-choice test) i proverava osnovne kognitivne sposobnosti i veštine, koje na osnovnu poslednjih naučnih studija predstavljaju bitnu sposobnost za završavanje Medicinskog fakulteta:
  • 1. Praćenje brojeva (razumeti zakone brojeva, zaključivati i razumeti logično)
  • 2. Pamćenje i sposobnost zapažanja (pamćenje numeričkog, figuralnog i verbalnog sadržaja i fleksibilno služenje istim)
  • 3. Sastavljanje figura (meri se kognitivna sposobnost, vizuelna analitičnost i vizuelno konstruktivna sposobnost)
  • 4.  Matematičko razmišljanje (razumevanje brojeva, kognitivno i matematičko opisivanje problema)

Prijemni ispit za smer Stomatologija (MedAT-Z)

Prijemni ispit za ovaj smer se pretežno poklapa sa ispitom za smer humane medicine. Razlika je da se umesto provere teksta radi provera ručnih (manuelnih) veština. Prijemni ispit se sastoji iz tri dela:

 • Osnovno znanje potrebno za medicinske pravce (40% bodova) Sastoji se od pitanja sa više mogućih tačnih odgovora (multiple-choice test) u kojima se proverava osnovno predznanje medicinski relevantnih oblasti kao što su biologija, hemija, fizika i matematika
 • Ručne (manuelne) veštine (22,5% bodova) Proveravaju se bitne i za studiranje Stomatologije potrebne praktične veštine
 • Kognitivni test (37,5% bodova) Test se sastoji od 4 tipa zadataka tipa sa više mogućih tačnih odgovora (multiple-choice test) i proverava osnovne kognitivne sposobnosti i veštine, koje na osnovnu poslednjih naučnih studija predstavljaju bitnu stavku/sposobnost za završavanje Medicinskog fakulteta:
 •  1. Praćenje brojeva (razumeti zakone brojeva, zaključivati i razumeti logično)

 

Informacije o prijemnom ispitu za ovaj univerzitet možete naći na sledećoj internet prezentaciji. Na istoj stranici pod Linkom „Testvorbereitung Humanmedizin“ za humanu medicinu i „Testvorbeireitung Zahnmedizin“ za stomatologiju, mogu se naći vežbe za prijemni ispit, kojima možete da pristupite isključivo vašom lozinkom, koju ste dobili pri registraciji.

Svi oni, koji nisu položili prijemni ispit, mogu se sledeće godine opet prijaviti.

Sveske sa zadacima za vežbanje za prijemni ispit se mogu kupiti u Facultas Shop-u Währinger Straße u Beču.

Dodatne informacije o prijemnom ispitu možete naći ovde.

Kakvi tipovi zadataka dolaze na testu možete videti ovde:

Neke škole takođe nude i privatne pripreme za prijemni ispit.

  

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč