Pored određene školarine na univerzitetima, poznato je da svaki student mora platiti tzv. ÖH taksu (ÖH Gebühr) ali nam je vrlo malo poznat razlog ovog plaćanja i koje mogućnosti dobijamo time.

Predstavništvo studentske državne unije (ÖH-Bundesvertretung) je predstavnik svih studenata na državnim i privatnim univerzitetima, višim školama i pedagoškim višim školama. Ovo predstavništvo je prisutno na svim studijskim smerovima i fakultetima koje vam može dati konkretne informacije o vašim studijama. U zavisnosti koji univerzitet ili višu školu pohađate, adresu vašeg predstavništva možete naći na sledećem linku.
Glavno predstavništvo studentske državne unije vam može pak dati više informacija o vašim pravima i mogućnostima i objasniti vam koje povlastice posedujete dok plaćate studentsku taksu:

  • Kao njihov član studenti stiču pravo na osiguranje u slučaju krađe (Haftpflichtversicherung) i osiguranje u slučaju nezgode (Unfallversicherung). Uplatom studentske takse, studenti su osigurani tokom celog trajanja semestra. Studenti su osigurani ukoliko im se nezgoda dogodi na bilo kom univerzitetu ili višoj školi, na bilo kakvom događaju koji se tiče studija (izleti, ekskurzije, kursevi, prakse), na putu od ili ka prethodno navedenim objektima, kao i na putu do supermarketa sa vašeg univerziteta. Važno je napomenuti da ovo osiguranje važi i u inostranstvu ako se odlučite na semestar razmene (izuzev Amerike, Australije i Kanade). Još informacija se mogu naći na sledećem linku.

  • Besplatno socijalno savetovanje (Sozialberatung), koje se tiče vašeg stanovanja, novčane pomoći, stipendija, socijalnih fondova, studiranja sa decom, praksama, radnim pravom i slično;

  • Besplatno savetovanje obrazovne politike (Beratung – Bildungspolitik), koje se odnosi na prava studiranja, studijske takse, prava na ispitima i dr.;

  • Besplatno savetovanje za strane studente sa maternjem jeziku, gde možete dobiti informacije o studiranju u Austriji, boravišnoj dozvoli, pristupu radnom tržištu, kursevima jezika i mnoštvo drugih informacija. Savetovanje na srpskom jeziku se održava svakog ponedeljka od 10 do 13h na adresi Taubstummengasse 7-9 na 4. spratu;

Termine prethodno navedenih savetovanja možete naći na sledećem linku na dnu stranice.

Glavno predstavništvo studentske unije se nalazi na adresi Taubstummengasse 7-9 na 4. spratu u blizini metro stanice U1 Taubstummengasse. Na sajtu predstavništa možete uostalom da pogledate trenutne projekte kojima se bave, kao i da postanete aktivni član ove unije i pomažete novim studentima. Na njihovoj internet stranici možete naći detaljnije informacije o savetovanjima koja vas interesuju. 

Medijski sektor – OSSI Beč,

Nenad Nikolić