Studenti iz zemalja izvan Evropske unije koji se na Bečki univerzitet upišu u letnjem semestru 2018. (februar), plaćaće ubuduće dvostruko višu semestralnu taksu. Oni koji već studiraju biće ,,pošteđeni” do 2021. godine ukoliko ispune određene uslove.

Rektorat Bečkog univerziteta je odlučio da svoju cenu semestralne takse prilagodi onoj koja se naplaćuje na ostalim austrijskim univerzitetima. Na taj način se odstranjuje neravnopravni tretman stranih studenata. Novi studenti Bečkog univerziteta iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine  od letnjeg semestra 2018. pored doprinosa za studentsku organizaciju  (ÖH-Beitrag, 19,20 evra) plaćaju dvostruko višu školarinu u iznosu od 726,72 evra.

Oni koji već studiraju, do 30. novembra 2021. semestralnu taksu plaćaju po staroj ceni, ako ispune sledeće uslove:

 • ne menjaju smer
 • ne upisuju dodatni smer
 • ne prekidaju studije
 • redovno polažu ispite koji donose 8 ECTS bodova (u taj broj se ne uračunavaju priznati ispiti iz inostranstva) i to: a) od 1. decembra do 30. aprila za zimski semestar i b) od 1. maja do 30. novembra 2017. za letnji semestar. Izuzetak je samo ovaj „prelazni“ semestar, jer se rok za sakupljanje 8 ECTS umesto do 30.11. 2017. produžava do kraja januara 2018.!
 • ne prelaze direktno u nastavku na Master-/Doktorat-/PhD-studije.

Studenti koji do 2021. sve navedene tačke ne ispune za svaki semestar, moraće odmah da počnu da plaćaju dvostruko višu taksu. Student koji posle uplate takse po staroj ceni (363,36 evra) promeni smer  ili upiše dodatnu grupu, moraće da plati taksu (doplati razliku) od 726,72 evra. Ako ne uplati, gubi pravo na studiranje (što ima posledice za studentsku vizu).

Ko je izuzet?

 1. studenti (osobe koje imaju dozvolu za boravak „Studierende“) iz nerazvijenih zemalja (uglavnom Afrika, Azija)
 2. studenti iz trećih država koji su pet godina pre prijema na fakultet „centar svog životnog interesovanja“ imali u Austriji o čemu se mora podneti dokaz i to:
 • izvod iz Zavoda za socijalno osiguranje kao dokaz o zaposlenju koje prelazi granicu minimalne plate na koju se ne plaćaju doprinosi (Geringfügigkeit) ili o korišćenju socijalnih usluga kao što je novac za nezaposlene, ili
 • kompletno svedočanstvo (Sammelzeugnis) nekog univerziteta o ispitima koji su položeni u Austriji (16 ECTS po godini studiranja) ili
 • potvrdu o primanju dečjeg dodatka (Bestätigung über den Bezug von Familienbeihilfe)

Izuzeti su i studenti koje je neka osoba po zakonu obavezna da izdržava (roditelji, bračni partner, registrovani partner). U tom slučaju kao dokaz služi potvrda o prijavi redovnog prebivališta u Austriji  (Melderegisterauszug) i dodatno:

 • venčani odnosno rodni list (Heirats- bzw. Geburtsurkunde-po potrebi sa overenim prevodom na nemački ili engleski) ili
 • dokaz o saosiguranju preko osobe dužne da izdržava studenta ili
 • neki drugi dokaz, koji dokazuje obavezu izdražavanja podnosioca zahteva od strane takvog lica.

Ovaj status mogu da dobiju i diplomate, novinari iz neke treće države, kao i njihovi bračni partneri i deca, ali i oni moraju dokazati svoj status.

Zahtev za pravno izjednačavanje mora se podneti na vreme i u korektnoj formi. O svakom zahtevu se pojedinačno odlučuje.

Posebni slučajevi:

-Ko je redovne studije započeo u zimskom semestru 2017. ne može da ispuni preduslov da do 30. novembra 2017. sakupi 8 ECTS. Za takve se rok produžava (izuzetno, samo  za 2017.) do kraja januara 2018.

-Studenti koji sada uče nemački na „Vorstudienlehrgang“-u moraće da plate dvostruko višu taksu ako redovne studije započnu u letnjem semestru 2018. (februar).

-Ko od letnjeg semestra počne da studira još jedan smer na Univerzitetu u Beču, takođe plaća po novom pravilu.

-Od duple školarine ubuduće vas ne spasavaju više ni završene studije u Austriji, ako imate državljanstvo neke od zemalja trećeg reda (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora). Ko je u zimskom semestru 2017. započeo master studije posle završenih osnovnih studija i dalje ne plaća duplu cenu.

-Ko je sada u zimskom semestru upisan na više smerova, može da napusti sve osim jednog i onda ne mora da plaća višu školarinu (odnosi se na Univerzitet u Beču).

Više informacija možete naći na sledećoj stranici.

 

Medijski sektor – OSSI Beč

Igor Milosavljević