Књижевност је увек у моди

Осси – Беч и Књигоцрвић блог ће кроз заједничку сарадњу радити на промоцији књижевности.

План​:

Књигоцрвић​:

Интернет блог Књигоцрвић, ће 2 пута месечно, односно у размаку од две седмице, написати препоруку и кратак опис књижевоног дела, по сопственом избору и инспирацији. Уз текст би било пожељно доставити и пар фотографија, уколико то не буде могуће, ОССИ – Беч ће у договору са тимом Књигоцрвић-а изабрати одговајуће.

ОССИ – Беч:

Добијени садржај ОССИ – Беч ће објавити прво на сојој интернет страници (​www.ossaw.at​), а потом промовисати на својим социјалним каналима.

Циљ:

Промовисање књижевности, једним новим приступом и обраћањем нашој студентској заједници у Бечу, а затим и шире. Такође промовисање Књигоцрвић блога, односно организаиције ОССИ – Беч.

Наше препоруке: