Студентско осигурање у Аустрији (ÖGK)

 

Ähnliches Foto

Једна од најважнијих ствари које студенти морају имати током боравка у Аустрији је здравствено осигурање. У Аустрији постоји мноштво осигуравајућих кућа, међу којима се издваја Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Студенти преко ове осигуравајуће куће могу поднети захтев за студентско осигурање где су здравствено осигурани у току трајања студија. Цена овог осигурања на месечном нивоу износи 61,39 €.

За ову врсту осигурања потребно је поднети следећа документа:

 • Испуњени захтев за издавање студентског осигурања;
 • Актуелна потврда о студирању (Studienbestätigung) и студентски лист (Studienblatt) или потврда о упису на студије (Inskriptionsbestätigung);
 • Потврда о пријаву боравка (Meldezettel);
 • Пасош на увид са копијом.
 • Уколико се студенти још увек налазе на курсу језика и нису званично почели студирање, потребно је предати додатно потврду о пријему на факултет (Zulassungsbescheid) и потврду о похађању курса немачког (Kursbestätigung). Додатне информације о овом осигурању, као и захтев за пријаву осигурања, можете наћи на следећој страници.

Студенти који су у радном односу и који раде до 10х недељно (Geringfügig) могу пријавити нову врсту осигурања, односно студентско и пензионо осигурање (Selbstversicherung in der Kranken-und Pensionsversicherung), које на месечном нивоу износи 65,09 €. Више информација можете наћи на следећој страници.

Студенти који раде 20ч недељно (Тeilzeit) не морају плаћати здравствено осигурање јер су већ осигурани преко фирме у којој су запослени.

Важно је напоменути да осигурање које нуди ова осигуравајућа кућа важи у целој Европској унији. Када се након пријаве осигурања добије тзв. Е-card, првих годину дана на полеђини картице налазиће се звездице уместо ваших личних података. Картице са личним подацима омогућавају несметано путовање и осигурање, док уколико картица садржи звездице, битно је отићи у било коју филијалу ÖGK и рећи да планирате пут, где ће вам се издати потврда са којом ћете моћи да користите своје осигурање ван Аустрије. Након годину дана, није вам потребна потврда, јер имате право на нову Е-card са личним подацима. Издавање нове картице се не наплаћује, а можете је поручити лично у било којој централи ÖGK или телефонским путем.

Уколико у Аустрији живи неки члан ваше породице, постоји могућност заједничког осигурања (Mitversicherung). Као чланови породице важе особе у браку, чланови најуже породице, као и шире (ујак, тетка). Осигурање је важеће до 27. године. За пријаву овог осигурања је потребно приложити:

 • Пасош студента као и особе преко које се осигурава;
 • Потврда о пријави боравка (Meldezettel);
  Е-card особе преко које ће се осигурање обављати;
 • Потврда о студирању (Studienbestätigung) и студентски лист (Studienblatt).
  Уколико се студент здравствено осигурава преко нпр. тетке (ујака или стрица), неопходно је да приложи њен, свој и извод из матичне књиге рођених своје мајке или свог оца (у зависности од тога чија рођена сестра је тетка студента), како би се на тај начин доказало сродство. У случају да студент жели да се здравствено осигура преко бабе или деде, извод из матичне књиге рођених бабе или деде и оца или мајке се изостављају будући да се на изводу студента имена сваког од њих могу пронаћи.

Пријава осигурања се врши у било којој централи ÖKG, док се главна централа, која вам је увек на располагању, налази у Wienerbergstraße 15-19 у 10. бечком округу.

 

Ваш ОССИ Беч