Институт за славистику (Institut für Slawistik) представља један од најстаријих, а тиме уједно и најпризнатијих филолошких факултета на немачом говорном подручу. Колико је овај институт,  као и сам град Беч играо велику улогу у историји српског језика и културе указују и једни од најбрилијатних српских умова попут Вука С. Караџића, Доситеја Обрадовића и Саве Мркаља.

 Институт за славистику сачњава осам катедри на којима можете студирати следеће словенске језике:

 • Руски језик и књижевност;
 • Српски/хрватски/ босански језик и књижевност (тзв. БКС);
 • Бугарски језик и књижевност;
 • Словенски језик и књжевност;
 • Словачи језик и књижвност;
 • Чешки јези и књижевност;
 • Пољски језик и књижевност;
 • Украјиниски језик и књижевност.

Да би се уписали на овај институт, није потребно полагање пријемног испита, али је, иако ће многима можда звучати чудно, потребно као и за све остале смерове Универзитета у Беч знање немачог језика на Б2/2 нивоу, јер се настава одржава на немачком језику. Наиме, сваки од горе наведених словенских језика се студира као страни језик, стога студенти морају да буду у стању да на немачком језику пренесу своје знање о изабраном словенском језику, независно од тога да ли јесу или нису изворни говорници једног од тих језика. Студенти су  константно конфронтирани, како са немачким, тако и са изабраним словенским језиком, што значи да свакако профитирају. Након завршених основних студија, сваки апсолвент славистике, уколико жели, може да на Институту за германистику настави  мастер студије Немачи језик као страни језик ДАФ/ДАЗ (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) или на Институту за преводјење (Institut für Transkulturelle Kommunikation). Поред свог главног језика, студенти су  обавезни да полажу основни курс из другог, изабраног словенског језика.

При упису на славистику, студенти имају  могућност избора измедју три бечлор студијска програма:

 • Филолошки профил (Bachelor Slawistik);
 • Наставнички профил (Lehramt Slawistik);
 • Општа славистика (Allgemeine Slawistik);

За сва три профила је обавезна улазна фаза, тзв. СТЕОП (Studieneingangs- und Orientierungsphase), која је услов за даља предавања, а сачњавају је следећи испити:

За студенте филолошког профила (Bachelor Slawistik)
Увод у словенску филологију (Einführung in die slawische Sprachwissenschaft);
Увод у словенску књижевност (Einführung in die slawische Literaturwissenschaft);
Основе славистике (Grundlagen der Slawistik)

За студенте наставничког профила (Lehramt Slawistik )
Уводни-модул општег педагошког образовања (STEOP-Modul der allgemeinen pädagogischen Ausbildung);
Уводни-модул првог наставног предмета (STEOP-Modul des ersten Unterrichtsfaches);
Уводни-модул другог наставног предмета (STEOP-Modul des zweiten Unterrichtsfaches)

Уколико желите да се бавите наставом матерњег језика, препоручјиво је да упишете наставнички профил  (Lehramt), при чему морате да изаберете јос један наставни предмет.

Апсолвенти славистике могу да започну своју каријеру као предавач матерњег језика (Muttersprachlicher Unterricht) или као преводиоци. За студенте са филолошког профила (Бацхелор Слаwистик) шансе за посао су увећане, уколико свој факултет комбинују са смеровима попут Правног или Економског факултета, при чему ће им славистика служити као додатна квалификација.

Више информација о наставном плану за филолошки профил можете наћи на следећој страници,
а информације о наставном плану за наставни профил на следећој страници.

Пуно среће!

Ваш ОССИ Беч