Броја расположивих места на смеру за наставнике није ограничен.

Рокови:

  • Регистрација: 01.03.-15.07.2019;
  • Цена трошкова пријемног испита, у износу од 50 еура, уплаћује се приликом регистрације;
  • Испит: 26.08.2019, додатни термини нису могући;
  • Индивидуални разговори: термини још увек нису познати.

Резултате теста студенти добијају половином септембра месеца. За све оне који су позитивно урадили, рок за упис на факултет траје до 28.11.2019. године, иако се препоручује већ почетак октобра због пријава на уводна предавања и прве испите.

Сви они који су на пријемном испиту имали мање од тражених 30% биће позвани на индивидуални разговор. У току овог разговора анализираће се резултати теста и стратегије за компензацију идентификованих слабости појединца. Овај разговор је услов за упис на факултет.

На пријемном испиту, који је у писаној форми, оцењује се знање следећих области:

  • Логично размишљање;
  • Вербално и аналитичко основно знање;
  • Разумевање стручних текстова.

За предмет физичко образовање мора се додатно приложити и доказ о моторним способностима, више о томе у делу текста о факултету Sportwissenschaft und Bewegung und Sport.

Литература за припрему пријемног испита:

Esslinger-Hinz/Sliwka: Schulpädagogik. Verlag Beltz, 1. Auflage 2011, ISBN-13: 978-3407342034.
Поглавља: 9 до 14 (Странице 97-156).

Литературу у електронском издању можете преузети овде.

Више информација о пријемном испиту можете пронаћи овде.