Поштовани чланови,

Oвом приликом вас позивамо да учествујете у раду генералне скупштине Организације српских студената у иностранству у складу са § 10 ставом 1 Статута Организације, која ће се одржати “онлајн” датума 07.08.2020. године. Предлог дневног реда је следећи:

1. Представљање извештаја о раду на основу § 7 става 4 Статута Организације,
2. Представљање финансијског извештаја потврђеног од стране ревизора на основу § 7 ставова 4 и 5 Статута Организације,
3. Избори за чланове Управног Одбора (7 чланова: председник, потпредседник, генерални секретар, финансијски референт, повереник за академска питања, повереник за спољна питања и координатор медијског сектора) на основу §11 става 7 Статута Организације,
4. Избори за ревизоре (2 ревизорска места) на основу §16 става 1 Статута Организације.

НАПОМЕНА: Према одредбама Статута, право гласа (право да бира) има сваки регистровани члан Организације, док право гласа и кандидатуре (право да бира и буде биран) има сваки активни члан Организације.

Материјал за седницу, у складу са одредбама Статута, биће вам достављен најкасније 04.08.2020. године.

Све своје предлоге за измене и допуне дневног реда као и кандидатуре можете слати на danilo.brajovic@ossaw.at најкасније до (али не и укључујући) 04.08.2019. године.

Сви документи ће вам бити послати у сврху припреме најкасније 04.08.2020. године.