Tehnički univerzitet

(Technische Universität WienTU)

Tehnički univerzitet u Beču ne samo da se nalazi u samom centru grada, nego i u srcu Evrope! Osnovan je 1815. godine kao Kraljevski politehnički institut, a danas je najveća tehnička, naučna i istraživačka institucija u Austriji i važi za jedan od najboljih tehničkih univerziteta u Evropi.

Univerzitet obuhvata sledećih osam fakulteta: 

  • Građevinski fakultet (Fakultät für Bauingenieurwesen);
  • Fakultet arhitekture i prostornog planiranja (Fakultät für Architektur und Raumplanung);
  • Fakultet mašinstva i menadžmenta (Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften);
  • Fakultet elektrotehnike i informacionih tehnologija (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik);
  • Fakultet matematike i geoinformatike (Fakultät für Mathematik und Geoinformation);
  • Fizički fakultet (Fakultät für Physik);
  • Fakultet za tehničku hemiju (Fakultät für Technische Chemie);
  • Fakultet za informatiku (Fakultät für Informatik).

Istraživanje na ovom Univerzitetu je od nacionalnog, ali i internacionalog značaja. S tim u vezi, poseban značaj pridaje se uključivanju studenata u istraživačke programe, smatrajući da je to veoma važno za buduću generaciju naučnika. Univerzitet nudi odlične programe za studente bečelor, master i doktorskih studija, kao i za buduće nastavnike u gimnazijama i drugim srednjim školama. Iz toga razloga, u nastavi se ističe kombinacija teorije i prakse.

Obrazovanje stečeno na ovom univerzitetu u multi-etničkoj sredini je nagrađeno visokim internacionalim priznanjem te su šanse za zaposlenje i uspešnu karijeru velike. Dokaz za to je ogromna potražnja za diplomcima sa ovog univerziteta, pogotovu iz oblasti privrede i industrije.

Osnivanjem Centra za karijeru, TU u Beču je još više olakšao diplomcima da pronađu željeni posao i započnu karijeru.

Informacije o smerovima na gore navedenim fakultetima možete pronaći na sajtu.

 

Budućim studentima Tehničkog univerziteta u Beču, puno sreće!

Vaš OSSI Beč