Osnovne i većina master studija na univerzitetima u Beču odvijaju se isključivo na nemačkom jeziku, pa je, shodno tome, potrebno poznavanje nemačkog jezika koje zadovoljava minimum B2 nivo. Ukoliko ne posedujete navedeni nivo kada aplicirate na željeni univerzitet u Beču, sticanje traženog nivoa B2 moguće je steći pohađanjem kurseva nemačkog jezika po dolasku u Beč.

Kada dođete, univerzitet će vas uputiti na institute za učenje nemačkog jezika. Cena učenja jezika po semestru od zimskog semestra 2016/17. godine iznosi 1150 evra.  Nakon pohađanih kurseva, da biste postali redovan student željenog univerziteta u Beču, u dužnosti ste da polažete ispit koji predstavlja dokaz o stečenom nivou B2, koji je neophodan za početak studija na većini univerziteta.

Postoje dve vrste ispita:

EPD, čija cena iznosi 50 evra. Ispit se sastoji iz tri dela- gramatičkog, testa razumevanja i sastava koji pišete na zadatu temu (minimum 220 reči). Ukoliko položite pismeni deo, stičete pravo da izađete na usmeni ispit, gde pričate o određenoj temi sa komisijom koja se sastoji od tri profesora. Ovaj ispit je neophodan za buduće studente Ekonomskog univerziteta (WU), Medicinskog univerziteta i Tehničkog univerziteta (TU),  a od zimskog semestra 2017/18 i za studente koji planiraju da studiraju na Bečkom univerzitetu.

ÖSD, čija cena iznosi oko 100 evra. Takođe se sastoji iz pismenog i usmenog dela, s tim što se na ovom ispitu pišu dva sastava i postoje dve vrste konverzacije.

Ovde možete videti primere ovog ispita.

Ukoliko vam je nemački jezik neophodan za studiranje, a pri upisu ne posedujete traženi nivo, vaš univerzitet će vas poslati u jednu od sledeće tri škole jezika: Österreichische Orient ‒ Gesselschaft,  Sprachenzentrum Universität Wien ili Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU).

Dok pohađate jedan od ova tri kursa, vi ste vanredni student, što znači da imate pravo na studentsku vizu i 10 h rada nedeljno. Takođe, imate rok od 3 semestra da položite traženi nivo, kada postajete redovni student i možete krenuti na predavanja na vašem fakultetu. Studenti koji upisuju osnovne i  master studije, od dana upisa imaju pravo na 10h, odnosno 20 h rada.

  • Österreichische Orient ‒ Gesselschaft

Za studente koji već pohađaju ovaj kurs, tj. za one koji su ga upisali pre zimskog semestra 2016/17. i dalje važi stara cena, odnosno 465 evra, ali poslednji rok za završetak kursa za ove studente je zimski semestar 2017. godine. Nakon toga, oni imaju mogućnost pohađanja kurs samo po novom programu. Nova cena za studente koji se upisuju od zimskog semestra 2016/17. iznosi 1150 evra. Zimski semestar traje u periodu od oktobra do januara, a letnji počinje krajem februara i traje do juna.  Svi polaznici koji imaju predznanje nemačkog jezika polažu ulazni test, čija je cena 35 evra, a na osnovu kojeg se određuje nivo znanja. Sledeći korak je ‒ upis. Ulazni test je moguće izbeći ukoliko posedujete neki od priznatih sertifikata, recimo ÖSD, jer tada upisujete direktno sledeći nivo.

Internet stranica škole.

Adresa: Dominikanerbastei 6/6, 1010 Wien
Tel.: 01 /512 89 36
e-mail: office@orient-gesellschaft.at

  • Sprachenzentrum Universität Wien

Cena za studente koji su deo starog programa, tj. koji su upisali kurs pre zimskog  semestra 2016/17. godine iznosi 855 evra. Prema novom programu, za studente koji pohađaju kurs od zimskog semestra 2016/2017. godine, nova cena je 1150 evra (plus 20 evra, koliko iznose troškovi kopiranja). Letnji semestar traje od kraja februara do juna, a  zimski je u periodu od oktobra do janura. Za nove polaznike obično je predviđen jedan dan za ulazni test, odnosno upis na početni nivo, ukoliko nemaju nikakvo predznanje. Stoga bi trebalo da pažljivo pratite termine. Važno je naglasiti da, ako ste već učili jezik negde drugde, pa želite ovde da nastavite, morate raditi ulazni test, jer ova škola ima svoje kriterijume i ne ,,priznaje“ sertifikate drugih škola. Međutim, kada ovde steknete potrebni nivo znanja nemačkog jezika, odnosno B2/2 sertifikat, možete odmah da počnete da studirate na Univerzitetu u Beču, Tehničkom univerzitetu i Univerzitetu za prirodne resurse i prirodne nauke, tj. niste u obavezi da polažete ispite ÖSD ili EPD.

Internet stranica škole.

Adresa: Campus der Universität Wien, Hof 1, Zugang 1.16, Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/4277-241 01
e-mail: sprachenzentrum@univie.ac.at

  • Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten (VWU)

Cena semestra u ovoj školi jezika za nove studente koji se upisuju od zimskog semestra 2016/17. iznosi 1.150 evra. Za studente koji već pohađaju ovaj kurs, tj. za one koji su ga upisali pre zimskog semestra 2016/17. i dalje važi stara cena, odnosno 465 evra. Takođe je važno pratiti termine, jer postoji rokovi za prijave. Prelazak iz drugih škola na VWU nije moguć, i to je takođe novina koju donosi zimski semestar 2016. godine.

Internet stranica škole.

Adresa: Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
Tel.: 01/ 534 080
e-mail: info@oead.at

Sledeće škole pohađa dosta studenata, ali na osnovu ovih kurseva ne možete dobiti ili produžiti vizu, niti se upisati na fakultet. Njih možete pohađati tokom leta ili u slobodno vreme ukoliko želite da usavršite nemački jezik.

  • Wiener Internationale Hochschulkurse

Internet stranica škole.

Adresa: Ebendorferstraße 10, 1010 Wien
Tel.: 01/405 12 54-0
e-mail: wihok@univie.ac.at

  • DeutschAkademie

Internet stranica akademije.

Adresa: Opernring 1, 1010 Wien
Tel.: 01/585 73 13
e-mail: info@deutschakademie.com

  • Sommerhochschule der Universität Wien – SHS

Adresa: Dr. Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien
Tel.: 01/4277 – 24201

  • Wiener Volkshochschulen – VHS

Internet stranica škole.

Tel.: 01/893 00 83
e-mail: info@vhs.at

  • Beckley institute

Internet stranica instituta.

Adresa: Graben 30, 5. Stock, 1010, Wien
Tel.: 01/890 42 53, 4254
e-mail: contact.at@beckley.institute

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč