Broj raspoloživih mesta na smeru Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (Novinarstvo i komunikacione nauke)  je 1123.

Rokovi:

Registracija: 03.04.-17.07.2017.

Rok za uplatu troškova: do 17.07.2017.

Rok za Online-Self-Assessment: 03.04.-31.07.2017.

Ispit: 30.08.2017. (dodatni termini nisu mogući)

Rezultate testa studenti dobijaju polovinom septembra meseca. Za sve one koji su pozitivno uradili, rok za upis na fakultet traje do 30.11.2017. godine.

Na prijemnom ispitu, koji je u pisanoj formi, ocenjuje se znanje sledećih oblasti:

  1. Pitanja vezana za datu literaturu za pripremu prijemnog ispita;
  2. Razumevanje stručnog teksta;
  3. Sveopšte kognitivno znanje.

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Wippersberg/Lojka, Öffentliche Kommunikation – Studienvorbereitung Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Skripta i ostala potrebna literatura studentima stoji besplatno na raspolaganju, a potrebni podaci dobijaju se odmah nakon registracije.