Медицински универзитет
Medizinische Universität Wien

Медицински универзитет у Бечу (Medizinische Universität Wien) је највећа медицинска студијска установа у Аустрији и убраја се међу најважније истраживачке институције у Европи, где се притом убраја и целокупан број медицнских радника у највећој болници у Европи – Општа болница  (Allgemeines Krankenhaus – AKH). Овај универзитет је директни огранак медицинског факултета Бечког универзитета који је основан 1365. године и тиме представља најстарију медицинску високу школу на немачком говорном подручју.

Медицински универзитет нуди следећи избор студија:

 1. Дипломске студије медицине (Humanmedizin) у трајању од 12 семестара;
 2. Дипломске студије зубне медицине – стоматологије (Zahnmedizin) у трајању од 12 семестара;
 3. Мастер студије из медицинске информатике у трајању од 4 семестара;
 4. Докторске студије (PhD) у трајању од 6 семестара.

Детаљније информације о структури појединих студија можете наћи на следећем линку.

Медицински универзитет нуди такође посебан програм едукације као мастер студије за циљне групе стручњака у трајању од 4. године, међу којима су:

 1. Менаџмент за радну способност – (потора, промоција и очување радне способности (Arbeitsfähigkeits– und Eingliederungsmanagement – Förderung, Erhaltung bis Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit). Језик: nemački i engleskiнемачки и енглески. Цена: 12000 евра.
 2. Клиничко истраживање (Clinical Research). Језик: енглески. Цена: 15000 евра.
 3. Форензичке науке (Forensische Wissenschaften). Језик: немачки и енглески. Цена: 15000 евра.
 4. Медицина полова (Gender medicine). Језик: немачки. Цена: 9500 евра.
 5. Интердисциплинарна медицина болова (Interdisziplinäre Schmerzmedizin – ISMED). Језик: немачки. Цена: 9650 евра.
 6. Парадонтологија (Paradontologie). Језик: немачки. Цена: 23950 евра.
 7. Сигурност пацијента и квалитет у здравственом систему (Patientensicherheit und Qualität im Gesundheitssystem). Језик: немачки. Цена: 13800 евра.
 8. Протетика – интердисциплинарни терапијски концепти (Prothetik – Interdisziplinäre Therapiekonzepte). Језик: енглески. Цена: 14980 евра.
 9. Истраживачка психотерапија (Psychotherapieforschung). Језик: немачки. Цена: 12000 евра.
 10. Јавно здравље (Public health). Језик: немачки. Цена: 13400 евра.
 11. Традиционална кинеска медицина (Traditionelle Chinesische Medizin – TCM). Језик: немачки и енглески. Цена: 17750 евра.
 12. Токсикологија (Toxikologie). Језик: енглески. Цена: 10800 евра.
 13. Транскултурна медицина и нега о диверзитету (Transkulturelle Medizin und Diversity Care). Језик: немачки и енглески. Цена: 12500 евра.
 14. Менаџмент здравствене неге (Health Care Menagement – HCM). Језик: немачки. Цена: 15000 евра.

Медицински универзитет се налази на адреси Spittalgasse 23 у 9. бечком округу.

Ваш ОССИ Беч