Medicinski univerzitet
Medizinische Universität Wien

Medicinski univerzitet u Beču (Medizinische Universität Wien) je najveća medicinska studijska ustanova u Austriji i ubraja se među najvažnije istraživačke institucije u Evropi, gde se pritom ubraja i celokupan broj medicinskih radnika u najvećoj bolnici u Evropi – Opšta bolnica (Allgemeines Krankenhaus – AKH). Ovaj univerzitet je direktni ogranak medicinskog fakulteta Bečkog univerziteta koji je osnovan 1365. godine i time predstavlja najstariju medicinsku visoku školu na nemačkom govornom području.

Medicinski univerzitet nudi sledeći izbor studija:

 1. Diplomske studije medicine (Humanmedizin) u trajanju od 12 semestara;
 2. Diplomske studije zubne medicine – stomatologije (Zahnmedizin) u trajanju od 12 semestara;
 3. Master studije iz medicinske informatike u trajanju od 4 semestara;
 4. Doktorske studije (PhD) u trajanju od 6 semestara.

Detaljnije informacije o strukturi pojedinih studija možete naći na sledećem linku.

Medicinski univerzitet nudi takođe poseban program edukacije kao master studije za ciljne grupe stručnjaka u trajanju od 4. godine, među kojima su:

 1. Menadžment za radnu sposobnost – (potpora, promocija i očuvanje radne sposobnosti (Arbeitsfähigkeits– und Eingliederungsmanagement – Förderung, Erhaltung bis Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit). Jezik: nemački i engleski. Cena: 12000 evra.
 2. Kliničko istraživanje (Clinical Research). Jezik: engleski. Cena: 15000 evra.
 3. Forenzičke nauke (Forensische Wissenschaften). Jezik: nemački i engleski. Cena: 15000 evra.
 4. Medicina polova (Gender medicine). Jezik: nemački. Cena: 9500 evra.
 5. Interdisciplinarna medicina bolova (Interdisziplinäre Schmerzmedizin – ISMED). Jezik: nemački. Cena: 9650 evra.
 6. Paradontologija (Paradontologie). Jezik: nemački. Cena: 23950 evra.
 7. Sigurnost pacijenata i kvalitet u zdravstvenom sistemu (Patientensicherheit und Qualität im Gesundheitssystem). Jezik: nemački. Cena: 13800 evra.
 8. Protetika – interdisciplinarni terapijski koncepti (Prothetik – Interdisziplinäre Therapiekonzepte). Jezik: engleski. Cena: 14980 evra.
 9. Istraživačka psihoterapija (Psychotherapieforschung). Jezik: nemački. Cena: 12000 evra.
 10. Javno zdravlje (Public health). Jezik: nemački. Cena: 13400 evra.
 11. Tradicionalna kineska medicina (Traditionelle Chinesische Medizin – TCM). Jezik: nemački i engleski. Cena: 17750 evra.
 12. Toksikologija (Toxikologie). Jezik: engleski. Cena: 10800 evra.
 13. Transkulturna medicina i nega o diverzitetu (Transkulturelle Medizin und Diversity Care). Jezik: nemački i engleski. Cena: 12500 evra.
 14. Menadžment zdravstvene nege (Health Care Menagement – HCM). Jezik: nemački. Cena: 15000 evra.

Medicinski univerzitet se nalazi na adresi Spittalgasse 23 u 9. bečkom okrugu.

Vaš OSSI Beč