„Техника за људе“, односно „Technik für Menschen“, мото је једног од највећих бечких универзитета. Основан давне 1815. године као политехнички институт, Технички универзитет у Бечу био је место студирања многих светских великана, у које се убраја и наш Милутин Миланковић.

ТУ нуди 19 бечелор, 31 мастер и 3 докторска програма, као и разнолике додатне студије. По плану, бечелор стидије трају 6 семестара и обухватају 180 ЕЦТС-ова. По завршетку ових студија, студенти добијају титулу „Bachelor of Science“ (BSc). Maстер студије трају 4 семестра и обухватају 120 ЕЦТС-ова. Након успешно завршених мастер студија, студенти добијају титулу дипломираног инжењера, односно „Diplomingenieur“ (Dipl.-Ing.), што на енглеском одговара титули „Master of Science“ (MSc). Докторски програми трају 6 семестара и обуватају укупно 180 ЕЦТС-ова, од којих дисертација носи 162. По завршетку овог степена студија, студенти добијају титулу „Dr. Techn.“, „Dr. Rer. Nat.“, односно „Dr. rer. soc. oec.“, у зависности од области изучавања. Више информација можете пронаћи на следећем линку.

Факултети Техничког универзитета:

Понуду студијских програма наведених факултета можете пронаћи на сајтуВредно помињања јесте такозвани „Curriculum document“, који садржи све потребне информације о изабраном програму попут дужине студија, списка предмета, начина полагања итд. До истог можете доћи на претходном линку након што одаберете жељени програм и кликнете на истоимени линк. 

Да бисте уписали један од понуђених студијских програма, потребно је да сте претходно испунили услове уписа на истом или сличном студијском програму у држави из које долазите. Наиме, кандидати који желе да конкуришу за један од бечелор програма, обавезни су да у својој држави положе пријемни испит и стекну статус редовног студента. Кандидатима, који би желели да упишу мастер студије, довољна је потврда о испуњеним условима за упис жељеног студијског програма на факултету у држави из које долазе.

Испуњењем претходно наведеног услова, стичете могућност конкурисања за упис на ТУ.

Упис

То ћете учинити тако што ћете, за почетак, одштампати и попунити приступни формулар који можете пронаћи на овом линку.

За успешан упис потребно је пратити следеће кораке:

 • Апликација
 • Писмо о упису
 • Упис

Корак 1: Апликација

За аплицирање на бечелор студије потребни су Вам следећи документи:

 • Приступни формулар, исти можете наћи на следећој интернет страници.
 • Важећа е-мејл адреса;
 • Диплома о стеченом средњем образовању ;
 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите;
 • Сведочанство последње године средње школе;
 • Потврда о знању немачког језика;
 • Фотокопија пасоша;
 • Уверење о положеним испитима (у случају да сте завршили један или више семестара).

За аплицирање на мастер студије потребно је напоменути да Вам су вам потребне завршене студије од минимум 3 године (180 ЕЦТС-ова) у истој или сличној области. 

За аплицирање на мастер студије потребни су Вам следећи документи:

 • Приступни формулар, исти можете наћи на следећој интернет страници.
 • Важећа е-мејл адреса
 • Диплома (или уверење, уклико Вам диплома и даље није уручена) о завршеним основним академским студијама
 • Списак предмета и положених испита са оценама, као и бројем сати и бодова које носе
 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите
 • Потврда о знању немачког језика
 • Потврда о знању енглеског језика (минимум Б2 GERS ниво) уколико је Ваш жељени програм на енглеском језику
 • Фотокопија пасоша

У случају да уписујете мастер програм архитектуре, потребно је приложити и портфолио (документација последња 3 пројекта у А4 формату). Потребно је да иста садржи 3-5 страна по пројекту. 

У случају да уписујете мастер програм машинства , потребно је да приложите детаљан опис положених испита (тзв. Syllabus) и појашњење о начину оцењивања. 

Све документе потребно је предати као оверене копије, преведене на немачки или енглески језик. 

Да бисте били у могућности да при завршеном упису одмах почнете са својим студијама, потребно је да приложите доказ о знању немачког језика који одговара минимум Ц1 нивоу. Уколико желите да дођете у Аустрију и овде научите језик, потребно је да минимум поседујете А2 ниво. У том случају, бићете третирани као вандредни студент. По успешном завршетку испита немачког језика, бићете третирани као редован студент. Више информација можете наћи на следећој интернет страници . Посебно апелујемо да обратите пажњу на дозвољену старост признатих диплома, као и на најчешће постављана питања!

Горенаведена документа потребно је доставити факулету најкасније до 15. јула за зимски, односно 15. јануара за летњи семестар. Свако прекорачење рока утиче на то да је упис могућ тек од наредног семестра. Апелујемо да своја документа пошаљете на време, како бисте што пре добили одговор, јер процес обраде докумената може трајати и до 10-12 недеља.

Уз попуњен приступни формулар, при апликацији за упис потребно је да приложите следећа документа:

Кандидати за бечелор студије:

 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите;
 • Диплома о стеченом средњем образовању;
 • Сведочанство последње године средње школе;
 • Потврда о знању немачког језика, ниво Б2 (више информација у наставку текста);
 • Фотокопија пасоша;
 • Уверење о положеним испитима (у случају да сте завршили један или више семестара).

Кандидати за мастер студије:

 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите;
 • Диплома (или уверење, уколико вам диплома још није уручена) о завршеним основним академским студијама;
 • Потврда о знању немачког језика, ниво Б2 (више информација у наставку текста);
 • Фотокопија пасоша;
 • Списак предмета и положених испита с оценама.

Сви документи које прилажете треба да буду преведени и оверени код лиценцираног преводиоца/судског тумача за немачки језик. Довољно је превести оверене фотокопије. Овера фотокопираних докумената се обавља у општини.

Предају апликације и докумената можете извршити лично или послати поштом на адресу универзитета, најкасније до 15. јула за зимски, односно, најкасније до 15. јануара, за упис у летњи семестар. Обрада документације може трајати 10-12 недеља, због чега ТУ не гарантује благовремену обраду докуманата после 21.07. за наредни зимски, односно после 15.12. за наредни летњи семестар.

Корак 2: Писмо о упису

Након пријема докумената, ТУ проверава њихову валидност. Уколико универзитету буду биле потребне додатне информације, контактираће Вас путем е-мејла. 

Следећи корак представља провера сличности завршеног академског степена (средње школе односно основних студија) са аустријским. Уколико потврда коју сте доставили није еквивалента оној у Аустрији (напомињемо да нисмо упознати са тиме да је то случај за било коју школу у Србији), потребно је да завршите програм за припрему за студије („Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten – VWU“). У том случају, водите се као вандредан студент и сносите трошкове програма сами. У случају мастер студија, разлика између диплома не сме да прелази више од 30 ЕЦТС-ова.

Уколико планирате да упишете архитектуру, машинство, хемисјко и процесно инжењерство, као и геоинфроматику или машинсто-економију, потребно је да приложите и доказ о положеној дескриптивној геометрији. У случају да исту нисте положили, имате времена до завршетка основних студија да исту положите на Техничком универзитету. 

Корак 3: Упис

Након доласка у Беч, а пре одласка у студентску службу, потребно је да завршите и онлајн пријаву. 

Почев од зимског сместра 2019/2020 за све бечелор програме на ТУ-у обавезна је процедура селекције (ограничен број студената), односно такозвана VoR фаза  (неограничен број студената). У зависности од жењеног програма, онлајн пријава обухвата једну од ове две опције. Посебно је битно напоменути да процеси селекције имају различите временске рокове.

Студијски програми за које је потребан процес селекције су архитектура, информатика и просторно планирање. За детаље о овом кораку (попут писања мотивационог писма, теста итд.), одаберите жељени програм на следећој интернет страници и обратите пажњу на све наведене кораке приликом селекције. 

Онлајн регистрацију је могуће урадити од почетка периода за упис, односно:

 • Од четвртка, 07.01.2021. до петка, 05.02.2021. (за мастер и докторске студије, продужетак уписа је до петка, 30.04.2021.) за летњи семестар 2021, 
 • Од понедељка, 12.7.2021. до недеље, 05.09.2021 (за мастер и докторске студије, продужетак уписа је до уторка, 30.11.2021.) за зимски семестар 2021/2022 и 
 • Од понедељка, 10.01.2022 до суботе 05.02.2022. (за мастер и докторске студије, продужетак уписа је до суботе, 30.04.2022.) за летњи сместар 2022.

По завршетку онлајн регистрације, добићете код за упис („Sequenznummer“) у Вашем налогу за регистрацију. Са истим, као и са свим потребним документима, потребно је заказати термин за одлазак у студентску службу и личну предају свих потребних докумената.

Приликом доласка у студентску службу, потребно је да понесете следећа документа:

 • Писмо о упису
 • Код за упис (из онлајн пријаве)
 • Важећи пасош
 • Важећу дозволу боравка у Аустрији

 

ODAVDE JE STARA VEST

Одговор од Техничког универзитета добићете поштом, на назначену адресу. Након добијања одговора следи упис, пре којег је неопходно попунити онлајн пријаву.

Након успешно попуњене пријаве добићете тзв. редни број („Sequenznummerˮ) који треба да запамтите. Остаје још само завршни корак уписа. Њега ћете урадити лично, на шалтеру студентске службе, у терминима који су вам назначени на позитивном одговору.

Упис у летњи семестар врши се до 5. фебруара, са продуженим уписним роком до 30. априла, док се упис у зимски семестар одвија до 5. септембра, са продуженим уписним роком до 30. новембра. За студенте који плаћају школарину, међу којима су и држављани Србије, упис у продуженом уписном року потпуно је једнак упису у општим роковима.

Приликом уписа потребно је да код себе имате позитиван одговор универзитета, записан „Sequenznummerˮ, као и новчани износ за уплату семестралне школарине. У студентској служби упутиће вас у следеће кораке, везане за отварање налога у интерној комуникацијској мрежи, издавање студентске легитимације и др.

Познавање немачког језика

Као потврду о познавању немачког језика, ТУ уважава све међународно признате дипломе (ÖSD, DSD, Goethe,…). Да бисте се уписали као редован студент потребно је да имате знање немачког језика, које задовољава најмање Б2 ниво. Уколико не испуњавате тај услов, ТУ вам нуди могућност похађања универзитетских курсева. Курс је могуће похађати највише 4 семестра (за дуже периоде су потребна посебна одобрења), а за то време бићете уписани као ванредни студент.

Уколико користите ово право и као ванредни студент похађате универзитетске курсеве, за наставак студија у статусу редовног студента дужни сте да положите тзв. EPD (Ergänzungsprüfung aus Deutsch), испит из немачког језика који организује институција VWU (Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten).

Технички универзитет нуди још једну могућност будућим студентима. Наиме, свима онима који сматрају да имају потребан ниво знања немачког језика, али не и формалну потврду (диплому), нуди се могућност разговора са овлашћеним професором, према чијој процени се издаје одобрење за упис на редовне студије или препорука за похађање курса. Ова усмена провера познавања немачког језика се мора урадити пре уписа.

За додатне информације можете посетити званичну интернет страницу Техничког универзитета у Бечу или контактирати ваш ОССИ тим.

 

Будућим студентима Техничког универзитета у Бечу, пуно среће!

Ваш ОССИ Беч