Технички универзитет у Бечу (TU Wien) једна је од јавних високообразовних установа у граду Бечу и једина која, још од 1815. године, образује кадрове техничких занимања.

Факултети Техничког универзитета:

Понуду студијских програма наведених факултета можете пронаћи на сајту.

Да бисте уписали један од понуђених студијских програма, потребно је да сте претходно испунили услове уписа на истом или сличном студијском програму у држави из које долазите. Наиме, кандидати који желе да конкуришу за један од бечелор програма, обавезни су да у својој држави положе пријемни испит и стекну статус редовног студента. Кандидатима, који би желели да упишу мастер студије, довољна је потврда о испуњеним условима за упис жељеног студијског програма на факултету у држави из које долазе.

Испуњењем претходно наведеног услова, стичете могућност конкурисања за упис на ТУ.

То ћете учинити тако што ћете, за почетак, одштампати и попунити приступни формулар који можете пронаћи на овом линку.

Уз попуњен приступни формулар, при апликацији за упис потребно је да приложите следећа документа:

Кандидати за бечелор студије:

 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите;
 • Диплома о стеченом средњем образовању;
 • Сведочанство последње године средње школе;
 • Потврда о знању немачког језика, ниво Б2 (више информација у наставку текста);
 • Фотокопија пасоша;
 • Уверење о положеним испитима (у случају да сте завршили један или више семестара).

Кандидати за мастер студије:

 • Потврда да сте уписани (или испуњавате услове за упис) на исти или сличан студијски програм у држави из које долазите;
 • Диплома (или уверење, уколико вам диплома још није уручена) о завршеним основним академским студијама;
 • Потврда о знању немачког језика, ниво Б2 (више информација у наставку текста);
 • Фотокопија пасоша;
 • Списак предмета и положених испита с оценама.

Сви документи које прилажете треба да буду преведени и оверени код лиценцираног преводиоца/судског тумача за немачки језик. Довољно је превести оверене фотокопије. Овера фотокопираних докумената се обавља у општини.

Предају апликације и докумената можете извршити лично или послати поштом на адресу универзитета, најкасније до 5. септембра за зимски, односно, најкасније до 5. фебруара, за упис у летњи семестар. Обрада документације може трајати 10-12 недеља, због чега ТУ не гарантује благовремену обраду докуманата после 21.07. за наредни зимски, односно после 15.12. за наредни летњи семестар.

Одговор од Техничког универзитета добићете поштом, на назначену адресу. Након добијања одговора следи упис, пре којег је неопходно попунити онлајн пријаву.

Након успешно попуњене пријаве добићете тзв. редни број („Sequenznummerˮ) који треба да запамтите. Остаје још само завршни корак уписа. Њега ћете урадити лично, на шалтеру студентске службе, у терминима који су вам назначени на позитивном одговору.

Упис у летњи семестар врши се до 5. фебруара, са продуженим уписним роком до 30. априла, док се упис у зимски семестар одвија до 5. септембра, са продуженим уписним роком до 30. новембра. За студенте који плаћају школарину, међу којима су и држављани Србије, упис у продуженом уписном року потпуно је једнак упису у општим роковима.

Приликом уписа потребно је да код себе имате позитиван одговор универзитета, записан „Sequenznummerˮ, као и новчани износ за уплату семестралне школарине. У студентској служби упутиће вас у следеће кораке, везане за отварање налога у интерној комуникацијској мрежи, издавање студентске легитимације и др.

Познавање немачког језика

Као потврду о познавању немачког језика, ТУ уважава све међународно признате дипломе (ÖSD, DSD, Goethe,…). Да бисте се уписали као редован студент потребно је да имате знање немачког језика, које задовољава најмање Б2 ниво. Уколико не испуњавате тај услов, ТУ вам нуди могућност похађања универзитетских курсева. Курс је могуће похађати највише 4 семестра (за дуже периоде су потребна посебна одобрења), а за то време бићете уписани као ванредни студент.

Уколико користите ово право и као ванредни студент похађате универзитетске курсеве, за наставак студија у статусу редовног студента дужни сте да положите тзв. EPD (Ergänzungsprüfung aus Deutsch), испит из немачког језика који организује институција VWU (Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten).

Технички универзитет нуди још једну могућност будућим студентима. Наиме, свима онима који сматрају да имају потребан ниво знања немачког језика, али не и формалну потврду (диплому), нуди се могућност разговора са овлашћеним професором, према чијој процени се издаје одобрење за упис на редовне студије или препорука за похађање курса. Ова усмена провера познавања немачког језика се мора урадити пре уписа.

За додатне информације можете посетити званичну интернет страницу Техничког универзитета у Бечу или контактирати ваш ОССИ тим.

 

Будућим студентима Техничког универзитета у Бечу, пуно среће!

Ваш ОССИ Беч