Univerzitet u Beču

(Universität Wien)

 

Bečki univerzitet, koji trenutno broji više od 92.000 studenata i 9.500 zaposlenih, predstavlja najveću visokoobrazovnu ustanovu ne samo u Austriji, već i na čitavom nemačkom govornom području. Ovaj univerzitet osnovao je davne 1365. godine vojvoda Rudolf IV te je 2015. godine proslavio čak 650 godina postojanja.

Glavni univerzitet u Beču, kako njegov drugi naziv glasi, nudi 187 studijskih programa, od kojih su 55 bečelor, 116 master, 4 diplomska i 12 programa za doktorske studije.

Kao najveća obrazovna i istraživačka institucija u Austriji sastoji se iz 15 fakulteta i 4 centra:

 • Katolički teološki fakultet;
 • Protestantski teološki fakultet;
 • Pravni fakultet;
 • Ekonomski fakultet;
 • Fakultet za informatiku;
 • Istorijski fakultet;
 • Filološki fakultet;
 • Fakultet za filozofiju i obrazovne nauke;
 • Fakultet za psihologiju;
 • Fakultet za društvene nauke;
 • Fakultet za prirodne nauke;
 • Matematički fakultet;
 • Fakultet za fiziku;
 • Hemijski fakultet;
 • Fakultet za geonauku, geografiju i astronomiju;
 • Centar za prevođenje;
 • Centar za sportske nauke;
 • Centar za molekularnu biologiju;
 • Centar za obrazovanje nastavnika.

Ponudu svih studijskih programa pronaći ćete na sledećoj stranici.

Fakulteti Univerziteta u Beču se nalaze na čak šezdeset različitih lokacija. Najvažnija lokacija je glavna zgrada univerziteta (Hauptgebäude der Universität Wien, Universitätsring 1), u kojoj su administrativne službe, veliki broj katedri, glavna biblioteka, kao i najveći amfiteatar na univerzitetu, Auditorium Maximum. Druga lokacija po važnosti je univerzitetski kampus (Campus der Universität Wien), koji se nalazi u blizini glavne zgrade, u ulici Spitalgasse 2.

Međunarodna saradnja je Bečkom univerzitetu oduvek bila od velikog značaja, te je, kada je Erasmus program za razmenu studenata u pitanju, sklopljeno partnerstvo sa više od 350 inostranih univerziteta.

Jedna od neizostavnih informacija jeste i da je čak devet naučnika sa ovog univerziteta dobilo Nobelovu nagradu.

 

Budućim studentima Univerziteta u Beču, puno sreće!

Vaš OSSI Beč