gg_logo_rot_cmykAkademija likovnih umetnosti u Beču (Akademie der bildenden Künste Wien) ima dugu tradiciju: još davne 1688. godine slikar Peter Štrudel osnovao je privatnu akademiju za slikarstvo, koja se do danas razvila u savremenu i veoma cenjenu instituciju.

Bečka Akademija likovnih umetnosti ima široku ponudu bačelor, diplomskih, master i doktorskih, ali i nastavničkih programa u različitim umetničkim oblastima.

Bačelor, master, diplomske studije i nastavnički programi:

 • Diplomske studije likovne umetnosti (Diplomstudium bildende Kunst);
 • Diplomske studije scenografije (Diplomstudium Bühnengestaltung);
 • Diplomske studije konzervacije i restauracije (Diplomstudium Konservierung und Restaurierung);
 • Bačelor studije arhitekture (BA Architektur);
 • Master studije arhitekture (MA Architektur);
 • Bačelor nastavničke studije umetnosti (BA Künstlerisches Lehramt);
 • Master nastavničke studije umetnosti (MA Künstlerisches Lehramt);
 • Master program studija kritike (Master in critical Studies).

Doktorske studije:

 • Doktorske studije filozofije (Doktoratsstudium der Philosophie)
 • Doktorske studije tehničkih nauka (Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften)
 • Doktorske studije prirodnih nauka (Doktoratsstudium der Naturwissenschaften)
 • Doktorske studije prakse (PhD in Practice)

U skladu sa motoom da umetnost i nauka ne poznaju granice, Akademija likovnih umetnosti ostvaruje različite međunarodne saradnje, deo je ERASMUS i CEPUS programa, a za inostrane studente odobrava stipendije u trajanju od 4 do 9 meseci, pod određenim uslovimanima :

Više informacija o prijavama možete pronaći na linku.

Ne zaboravite da pratite termine za prijavu.

Akademija likovnih umetnosti u svojoj ponudi ima i kurseve nemačkog jezika. Više o tome možete saznati na linku.

Vaš OSSI Beč