dositejaNakon skupljene hrabrosti i odluke za studiranje i usavršavanje u inostranstvu, kada sredite svu papirologiju, položite jezik i postanete redovan student na željenom fakultetu, dolazi pravi studentski život, koji na momente može biti težak. Ukoliko ste student master ili doktorskih studija, država Srbija vam pruža podršku u vidu stipendije Fonda za mlade talente. Nažalost, studenti osnovnih studija nemaju mogućnost da konkurišu za ovu stipendiju.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za dobijanje stipendije su:

  • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
  • da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
  • da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
  • da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
  • da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
  • da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene akdreditovanim studijskim programom za tu godinu studija) na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji;
  • da su u školskoj godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
  • da su redovni studenti (full time students) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Studenti mogu konkurisati za obe godine master studija, kao i za sve tri godine doktorskih studija. Spisak vodećih svetskih univerziteta možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs/ i sajtu Fonda za mlade talente: www.fondzamladetalente.rs.

Rok za podnošenje prijava je 01.11.2016. godine. Celokupnu dokumentaciju, koja je potrebna za prijavu, možete preuzeti ovde.

Važno je napomenuti da korisnici stipendije imaju obavezu rada u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošjavanje.

Informacije i fotografija preuzeti sa sajta: www.fondzamladetalente.rs

Želimo vam puno sreće!

Vaš OSSI Beč