Univerzitet u Beču ima najveću ponudu studijskih programa u Austriji, ukupno 187, od kojih 55 spada u bečelor, 116 u master, 4 u diplomske i 12 u doktorske studije. Na većini programa jezik na kome se drže predavanja i polažu ispiti je nemački,  osim sledećih master programa, koji su na engleskom:

 • Kvantitativna ekonomija, menadžment i finansije
 • Naučno-tehnološko društvo
 • Zaštita životne sredine
 • Srednjoevropski interdisciplinarni master program kognitivnih nauka
 • Engleski jezik i lingvistika
 • Anglofona literatura i kultura
 • Istočnoazijska ekonomija i društvo
 • Ekonomija
 • Botanika
 • Ekologija i ekosistemi
 • Molekularna mikrobiologija, mikrobiološka ekologija i imunobiologija

 

Za sve ostale programe potrebno vam je znanje nemačkog jezika koje zadovoljava minimum B2 nivo. Više o kursevima u Beču možete pročitati na sledećem linku.

 

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč