Историјат
Организација српских студената у иностранству – Беч (скраћено: ОССИ Беч) је аполитична и непрофитна студентска организација, која је основана 6. јуна 2011. године у Бечу, Република Аустрија. На основу ОССИ Беч статута, Министарство унутрашњих послова Републике Аустрије је официјелно признало организацију као удружење студената. Недуго након оснивања, организацији се придружило неколико стотина студената чији је број у сталном порасту.

Рад и циљеви
Организација помаже студентима давањем информација о студирању и животу у самом граду, пружајући подршку при адаптацији на нову средину; повезује новопридошле српске студенте са онима коју већ студирају у Бечу. Циљ је афирмација српских студената у аустријском друштву кроз разне културно-образовне пројекте ради ширења позитивног имиџа.

Сарадња
Одржавање и јачање веза са аустријским институцијама, као и са Владом РС и њеним министарствима, ради успешније будућности младих из Србије! ОССИ Беч има сарадњу са амбасадом РС у Аустрији, представништвом Републике Српске у Аустрији, Српском православном црквом у Аустрији, позориштем ,,Акцент” у Бечу и другим организацијама, као што су Српски културни форум, српско културно и просветно друштво ,,Просвјета” и Српско-аустријско друштво.

Чврсто верујемо да успешни развој сваке заједнице лежи у експанзији и јачању културних веза. Желели бисмо да нашим постојањем и пројектима допринесемо ширењу позитивнијег имиџа српске популације у Аустрији, која је неминовно потребна. На том путу би нам Ваша подршка добродошла јер само заједничком сарадњом и напорима можемо постићи наведено.”

Ваш ОССИ Беч