Broj raspoloživih mesta je 549 na smerovima Betriebswirtschaft (Ekonomija), odnosno 764 na Internationale Betriebswirtschafts (Internacionalna ekonomija) i 406 na Volkswirtschaftslehre (Nacionalna ekonomija).

Rokovi:

Registracija: 03.04.-15.05.2017.

Rok za uplatu troškova: do 15.05.2017.

Rok za Online-Self-Assessment: 03.04.- 31.05.2017..

Ispit: 11.07.2017. istovremeno na sva tri smera (drugi termini nisu mogući)

Rezultate testa studenti dobijaju krajem jula meseca. Za sve one koji su pozitivno uradili, rok za upis na fakultet traje do 30.11.2017. godine.

Ispit je u formi testa sa multiple-choice pitanjima i ocenjuje se:

  1. Znanje nemačkog i engleskog jezika, čitanje stručnih tekstova na oba jezika (nivo matura = nemački C1, engleski B2);
  2. Pitanja vezana za datu literaturu za pripremu prijemnog ispita;
  3. Znanje o osnovnim temama jednog ekonomskog fakulteta: računske operacije, procenti, finansijska matematika, opisna statistika, tabele i verovatnoća;
  4. Znanje iz matematike na sledeće teme: rešavanje linearnih i eksponencijalnih jednačina, jednačina sa dve nepoznate, linearne, kvadratne i eksponencijalne funkcije, logaritmi i diferencijali;

 Literatura za pripremu prijemnog ispita:

Deutsche Bundesbank: Geld und Geldpolitik – Schülerbuch für die Sekundarstufe II

Poglavlja: 1, 3, 6, možete proveriti na ovom linku.

Dodatna preporučena literatura:

Knut Sydsaeter und Peter Hammond: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler – Basiswissen mit Praxisbezug. Verlag Pearson Studium, 4. Auflage, (ISBN 978-3-86894-189-0) – dostupna u knjižarama

Poglavlja: 1, 2, 4-6, 8, 10

 

[sp_faq category=”598″ category_name=”Često postavljena pitanja” ]