Број расположивих места је 449 на смеровима Betriebswirtschaft (Економија), односно 693 на Internationale Betriebswirtschafts (Интернационална економија) и 406 на Volkswirtschaftslehre  (Национална економија).

Рокови:

  • Регистрација: 01.03.-13.06.2019;
  • Рок за уплату трошкова: Уплата приликом регистрације, у износу од 50 еура. Испит: 09.07.2019. истовремено на сва три смера (други термини нису могући);
  • Резултате теста студенти добијају крајем јула месеца.

За све оне који су позитивно урадили, рок за упис на факултет траје најкасније до 30.11.2019. године.
Испит је у форми теста са multiple-choice питањима и оцењује се:

  • Знање немачког и енглеског језика, читање стручних текстова на оба језика (ниво матура = немачки Ц1, енглески Б2);
  • Питања везана за дату литературу за припрему пријемног испита;
  • Знање о основним темама једног економског факултета: рачунске операције, проценти, финансијска математика, описна статистика, табеле и вероватноћа.

Знање из математике на следеће теме:

  • решавање линеарних и експоненцијалних једначина, једначина са две непознате, линеарне, квадратне и експоненцијалне функције, логаритми и диференцијали;

Литераратура потребна за припрему пријемног испита:

Deutsche Bundesbank: Geld und Geldpolitik – Schülerbuch für die Sekundarstufe II

Поглавља: 1, 3, 6, можете проверити овде.

Додатна препоручена литерура:

Knut Sydsaeter und Peter Hammond: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler – Basiswissen mit Praxisbezug. Verlag Pearson Studium, 4. Auflage, (ISBN 978-3-86894-189-0) –доступна у књижарама.

Поглавља: 1, 2, 4-6, 8, 10

 

[sp_faq category=”598″ category_name=”Često postavljena pitanja” ]