Prvi korak upisa na Akademiju za muziku i izvođačke umetnosti je popunjavanje onlajn prijave za prijemni ispit, koju možete pronaći ovde:

www.mdw.ac.at/apps/anm_zulassung.php

Akademija nudi i pripremnu nastavu za prijemne ispite, o čemu se možete detaljnije informisati ovde:

www.mdw.ac.at/726

Prilikom prijavljivanja, veoma je važno da vodite računa o terminima. Ukoliko je rok za prijavu za određeni smer istekao, taj smer neće biti ponuđen u ovom onlajn formularu. Ovde možete videti sve rokove za zimski semestar 2016. i letnji semestar 2017. godine:

www.mdw.ac.at/337

Nakon što ste popunili prijavu, dobićete mejl sa informacijom o terminu vašeg prijemnog ispita. Ukoliko nemački nije vaš maternji jezik, potrebno je da dostavite i potvrdu o poznavanju istog pre samog prijema na studije. Potreban nivo poznavanja jezika zavisi od toga da li želite da upišete osnovne, master, diplomske ili doktorske studije, a varira od B1 do C1. Takođe, ako niste državljanin Evropske unije, neophodno je da odmah nakon položenog prijemnog ispita podnesete zahtev za studentsku vizu.

Sledeći korak, nakon položenog prijemnog ispita, jeste unošenje podataka u elektronski sistem Univerziteta, takozvani MDWonline. Kako on izgleda, možete pogledati ovde: https://online.mdw.ac.at/mdw_online/webnav.ini

Zatim sledi lični dolazak na Univerzitet, pri čemu, naravno, ponovo morate voditi računa o predviđenim rokovima. Pri ličnom upisu, neophodno je da dostavite pasoš ili drugi lični dokument, kao i diplomu završene srednje škole, odnosno fakulteta. Takođe, kao što je već napomenuto, potrebno je da dokažete poznavanje nemačkog jezika na određenom novou. Ukoliko ste ispunili sve ove kriterijume, pri upisu dobijate svoj indeks, takozvani Studierendenausweis, kao i PIN-kod za pristup gorepomenutom MDWonline sistemu. Konačno, prilikom upisa uplaćujete i školarinu u iznosu od 363,36 evra (ukoliko niste državljanin Austrije, odnosno Evropske unije). Za određene smerove plaća se dodatni novčani iznos na semestralnom nivou, o čemu se detaljno možete informisati ovde:

www.mdw.ac.at/192

Svim budućim studentima Univerziteta za muziku i primenjene umetnosti, želimo puno sreće!

Vaš OSSI Beč