Od juna 2015. godine studenti Bečkog Univerziteta su u prilici da koriste U:SPACE platformu, mnogo moderniju i jednostavniju verziju pređašnje UNIVISonline. Starije kolege studenti znaju o čemu je tu reč, dok se mlađe generacije upoznaju i rade samo na ovoj novonastaloj.

Platforma postoji na dva jezika. Za sve one koji nemački još uvek nisu savladali nemački, engleska verzija stoji na raspolaganju.

Kako bi bili u mogućnosti da koriste ovu platformu, studenti se moraju prvo prijaviti na Bečki Univerzitet, što se zasniva na popunjavanju formulara i slanju traženih dokumenata, kao što su kopija pasoša i diploma o završetku školovanja, nakon čega sledi poziv da se sva dokumentacija lično dostavi i tada se izdaje studentski indeks.

U međuvremenu je takođe potrebno odraditi i online test, tzv. Online-Self-Assessments, koji je koncipiran kao mala pomoć pri odabiru željenih studija. Pitanja su raznolika i obuhvataju različite predmete budućeg fakulteta za koji se student odlučuje. Treba napomenuti da je potrebno odgovoriti na sva pitanja kako bi se moglo nastaviti sa daljom prijavom, ali da tačnost tih odgovora na prijavu nema nikakav uticaj.

Kada se ova uvodna etapa završi i student već bude registrovan na Univerzitet, registracija na u:space se zasniva na dva koraka.  Prvi je aktiviranje studentskog u:account-a putem stranice, a zato je potrebno imati Matrikelnummer, odnosno broj studentskog indeksa. Nakon ove aktivacije putem mejla, studenti dobijaju podatke na osnovu kojih se registruju na u:space, gde u nastavku unose svoje lične podatke. Time je i registracija završena. Svaki sledeći put kada pristupate platform, koristite svoje korisničko ime i šifru.

Vrlo je jednostavna za korišćenje, u šta će se, sigurni smo, svaki student nakon prve upotrebe i sam uveriti. Naime, platforma je podeljena na šest glavnih polja: studije, administraciju, finansije, ličnepodatke, u:find za pretragu i poslednje, uopšteno o u:space.

Tri polja koja su svakako najviše u u potrebi su:

Studium – studije, kao što i sama reč kaže, obuhvata sve vezano za vaše studiranje: pregled studiranja, ocena, prijave za predavanja, ispite i slično.

Persönliches – deo saličnim podacima i dokumentima koja je moguće odštampati (lista ocena, potvrda o položenim ispitima, potvrda o tekućem semestru).

U:FIND – u u:find pretragu dovoljno je ukucati imeželjenog profesora ukoliko vam je potreban kontakt te osobe, departman na kom radi ili lista predmeta kojedrži, odnosno naziv određenog predmeta, ukoliko želite da saznate termine predavanja ili ispita.

U delu o finansijama studenti mogu pronaći informacije o iznosu školarine, kao i mogućim stipendijama.

Pored opcije o promeni jezika, u gornjem desnom uglu nalaze se i direktni linkovi za studentski webmail i platformu .

Za sve nejasnoće ili pitanja u vezi sa u:account-om ili u:space-om, helpdesk tim studentima stoji na raspolaganju:

Vaš OSSI Beč