Од јуна 2015. године студенти Бечког Универзитета су у прилици да користе У:СПАЦЕ платформу, много модернију и једноставнију верзију пређашње UNIVISonline. Старије колеге студенти знају о чему је ту реч, док се млађе генерације упознају и раде само на овој новонасталој.

Платформа постоји на два језика. За све оне који немачки још увек нису савладали немачки, енглеска верзија стоји на располагању.

Како би били у могућности да користе ову платформу, студенти се морају прво пријавити на Бечки Универзитет, што се заснива на попуњавању формулара и слању тражених докумената, као што су копија пасоша и диплома о завршетку школовања, након чега следи позив да се сва документација лично достави и тада се издаје студентски индекс.

У међувремену је такође потребно одрадити и онлине тест, тзв. Online-Self-Assessments, који је конципиран као мала помоћ при одабиру жељених студија. Питања су разнолика и обухватају различите предмете будућег факултета за који се студент одлучује. Треба напоменути да је потребно одговорити на сва питања како би се могло наставити са даљом пријавом, али да тачност тих одговора на пријаву нема никакав утицај.

Када се ова уводна етапа заврши и студент већ буде регистрован на Универзитет, регистрација на у:спаце се заснива на два корака.  Први је активирање студентског u:account-а путем странице, а зато је потребно имати Matrikelnummer, односно број студентског индекса. Након ове активације путем мејла, студенти добијају податке на основу којих се региструју на u:space, где у наставку уносе своје личне податке. Тиме је и регистрација завршена. Сваки следећи пут када приступате платформ, користите своје корисничко име и шифру.

Врло је једноставна за коришћење, у шта ће се, сигурни смо, сваки студент након прве употребе и сам уверити. Наиме, платформа је подељена на шест главних поља: студије, администрацију, финансије, личнеподатке, u:find за претрагу и последње, уопштено о u:space.

Три поља која су свакако највише у у потреби су:

Studium – студије, као што и сама реч каже, обухвата све везано за ваше студирање: преглед студирања, оцена, пријаве за предавања, испите и слично.

Persönliches -део саличним подацима и документима која је могуће одштампати (листа оцена, потврда о положеним испитима, потврда о текућем семестру).

U:FIND – у u:find претрагу довољно је укуцати имежељеног професора уколико вам је потребан контакт те особе, департман на ком ради или листа предмета које држи, односно назив одређеног предмета, уколико желите да сазнате термине предавања или испита.

У делу о финансијама студенти могу пронаћи информације о износу школарине, као и могућим стипендијама.

Поред опције о промени језика, у горњем десном углу налазе се и директни линкови за студентски webmail  и платформу.

За све нејасноће или питања у вези са u:account-ом или u:space-ом, helpdesk  тим студентима стоји на располагању.

Ваш ОССИ – Беч