gg_logo_rot_cmykNajvažniji korak upisa na Akedemiju likovnih umetnosti je polaganje prijemnog ispita. Ovo važi za sve smerove, osim za doktorske studije filozofije (Doktoratsstudium der Philosophie), doktorske studije tehničkih nauka (Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften) i doktorske studije prirodnih nauka (Doktoratsstudium der Naturwissenschaften). Da biste polagali prijemni ispit, neophodno je da prethodno ispunite online prijavu, koja izgleda ovako:

https://campus.akbild.ac.at/akbild_online/webnav.ini?purl=wbRegWizard.form

Kada je reč o poznavanju jezika, uslovi takođe variraju u zavisnosti od smera, pa je tako, na primer, za upis osnovnih i master studija arhitekture potrebno priložiti dokaz o poznavanju engleskog i nemačkog jezika na B2 nivou, i to PRE prijema na studije, dok je na diplomskim studijama likovne umetnosti potrebno dokazati znanje nemačkog jezika na nivou B1 tek pre upisa trećeg semestra. Akademija likovnih umetnosti nudi svoje kurseve nemačkog jezika, ali prihvata i sertifikate drugih institucija. Više informacija o poznavanju jezika kao uslovu možete saznati ovde:

www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos/sprachkenntnisse

Za prijem na sve redovne osnovne, master, diplomske, doktorske i nastavničke studije neophodno je da priložite sledeća dokumenta:

  • važeću putnu ispravu ili uverenje o državljanstvu, zajedno sa dokumentom koji ima fotografiju
  • dve fotografije (format za pasoš)
  • ispisnicu, ukoliko se prebacujete sa nekog drugog austrijskog univerziteta
  • broj socijalnog osiguranja (ukoliko ga posedujete)

Dokumenta se predaju u originalu, prevedena na engleski ili nemački od strane sudskog tumača, ali je potrebno priložiti i fotokopije.

Osim toga, kao što je već rečeno, potrebno je da položite prijemni ispit i da dostavite dokaz o poznavanju jezika. Nakon položenog prijemnog ispita, treba da ispunite još jednu online prijavu, a zatim se upisujete lično.

Ovde možete pronaći sve termine za upis u zimski semestar 2016/17, odnosno letnji semetar 2017. godine, kao i datume prijemnih ispita:

www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos/termine/Termine%202016_17_deutsch.pdf

Detaljne informacije o uslovima na upis svih smerova nalaze se ovde:

www.akbild.ac.at/Portal/studium/studieninfos/zulassung-1/Studienrichtung_Voraussetzungen%20UEberblick.pdf?set_language=de&cl=de

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč