wien_GER

Dečji dodatak

(Kinderbeihilfe/Familienbeihilfe)

Ukoliko za vreme vaših studija u Beču stanujete kod nekog od članova vaše uže ili šire porodice, ne samo da imate pravo na zajedničko zdravstveno osiguranje s njim/njom (Mitversicherung), nego možete da zatražite i novčanu pomoć – tzv. dečji dodatak.

Dečji dodatak predstavlja novčanu pomoć koja se, svakog drugog meseca, u iznosu od 420 evra, isplaćuje porodicama s nižim mesečnim prihodima. Pravo na dečji dodatak imaju deca i mladi do 26 godina starosti, a uslov za svu decu, stariju od 6 godina, je da se redovno školuju.

Kada se ispune uslovi, koji se tiču roditelja, odnosno staratelja i dece, potrebno je ispuniti određene finansijske i imovinske uslove. Budite spremni na to da je ponekad za ispunjavanje uslova neophodna komplikovana računica:

  • Uzimaju se u obzir svi prihodi svih članova domaćinstva, uključujući i socijalnu pomoć, primanja od Nacionalne službe za zapošljavanje (AMS – Arbeitsmarktservice Österreich), kao i prihodi od imovine i neregistrovanih delatnosti. Naknade za prevoz, dnevnice, jubilarne nagrade, solidarna pomoć i otpremnine za odlazak u penziju se ne računaju.
  • Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu da poseduju nekretnine, osim odgovarajućeg stambenog prostora u kojem žive, a koji ne sme biti veći od sobe po članu domaćinstva i još jedne dodatne sobe.

Rešenje zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak povereno je  Gradskoj poreskoj upravi (Finanzamt). Uz popunjen obrazac/zahtev, potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva (Lohn- & Gehaltszettel).

Obrazac.

Podnosilac zahteva je dužan da priloži i sledeću dokumentaciju:

  1. 1.     Izvode iz matične knjige rođenih;
  • Ukoliko je podnosilac zahteva npr. ujak – kako bi se dokazalo srodstvo, potrebno je priložiti i majčin izvod iz matične knjige rođenih. Isto važi i za: tetku, strica, babu ili dedu.
  1. 2.     Dokaz o prebivalištu u Austriji (Meldezettel);
  2. 3.     Potvrde o zdravstvenom osiguranju iz Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK);
  3. 4.     Fotokopije pasoša i viza;
  4. 5.     Potvrda o redovnom studiranju (Studienbestätigung);
  • Ostali poželjni papiri s univerziteta: Studienblatt i Sammelzeugnis.

Puno sreće!

Vaš OSSI Beč

ossaw_new_foot